Podziękowanie

Pragnę podziękować za szczególne wyróżnienie, które miałem zaszczyt otrzymać – KRZYŻ WOLNOŚCI, który odebrałem jako cenny dar dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, którzy solidaryzują się uchodźcami potrzebującymi pomocy i oferują wsparcie w obliczu wojennej pożogi w poczuciu, iż Ukraina musi być wolna i niezależna.
Serdeczne podziękowania kieruję także do prezydenta Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igora Iwanowicza Połownikowa za przyznanie mi tytuł profesora uczelni – jest to dla mnie szczególny honor i wyróżnienie przyznane za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.

Krzyż Wolności

15 maja 2023 r. w wielickim Magistracie odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której przedstawiciele Misji Kapłańskiej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy: o. Jurij Pilipiec oraz o. Jeremiasz Oleś wręczyli burmistrzowi Wieliczki – Arturowi Koziołowi Medal „Krzyż Wolności” za „ofiarną służbę dla ochrony bożego daru wolności i niezależności”, nadany przez Metropolitę Kijowskiego i całej Ukrainy – Epifanija.
Jak zaznaczyli goście z Ukrainy nagroda ta wyraża podziękowania za szczególną postawę wobec dramatu tysięcy uchodźców, którzy po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę uciekli w poszukiwaniu schronienia przed dramatem wojny. „To nagroda – podziękowanie dla kogoś, kto całym swoim sercem oddany jest pomocy potrzebującym – w tym przypadku dla burmistrza, który jest gospodarzem miasta. Nie wszyscy bowiem są skłonni do tak szeroko zakrojonej pomocy, obawiając się problemów. Burmistrz Wieliczki potrafił się z tymi problemami zderzyć, zająć się nimi i nadal przecież z nimi trwa. Ludzie, którzy przybywają z różnych stron Ukrainy, ludzie, którzy potracili rodziny, domy, znajdują w tym miejscu otuchę. To, co dzieje się w Wieliczce, w Centrum dla Uchodźców z Ukrainy w Grabiu jest przejawem dobroci serca. Za to właśnie dziękujemy burmistrzowi Arturowi Koziołowi tym symbolicznym medalem.” – podkreślili przedstawiciele Kościoła Prawosławnego.
Gospodarz miasta uhonorował o. Jurija Pilipiec Medalem Dobroci, nagrodą ustanowioną przez burmistrza Artura Kozioła za pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w ogarniętej wojną Ukrainy.
Pierwsze nagrody dla osób i firm zaangażowanych w pomoc przyznane zostały w lipcu ubiegłego roku.