Sprzeciw samorządowców wobec rozbudowy S7

podpisy samorządowców pod sprzeciwem obec S7

Podczas spotkania, w dniu 22 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy Siepraw, pod Sprzeciwem wobec propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice” podpis swój złożył wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala.
W spotkaniu uczestniczyli również: Małgorzata Duży – burmistrz Świątnik Górnych, Renata Gawlik – wójt Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski – wójt Gminy Mogilany oraz Artur Kozioł – burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, którzy w ubiegłym tygodniu podpisali wspólny protest.
Jednocześnie, podczas spotkania w Sieprawiu, obecni samorządowcy podziękowali mieszkańcom swoich gmin za wsparcie sprzeciwu wobec wszystkich propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 i podpisali wspólne Stanowisko.

Treść Stanowiska:

Z zaskoczeniem i zdumieniem przyjmujemy kolejne komunikaty medialne prezentowane przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące obecnych i nowych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice”.

Pragniemy podkreślić, że sugerowanie kolejnych rozwiązań będzie budziło jeszcze większy sprzeciw społeczny. Wspólnie mówimy stanowcze NIE dla poprowadzenia drogi ekspresowej przez nasze gminy!

Realizacja drogi ekspresowej w tym obszarze przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne i środowiskowe.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że dotychczasowe błędy popełnione przy projektowaniu obecnych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 powinny być przestrogą przed kolejnymi nieprzemyślanymi działaniami i zagrażają „prawu własności mieszkańców”.

Promocja doktorska Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła na Uniwersytecie Jagiellońskim

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł

W dniu 18 stycznia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu promocji doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sam też byłem jednym z odbierających tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Mój temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa”.

Dziękuję Panu Rektorowi, Pani Dziekan, Panu Promotorowi i Pani Promotor Pomocniczej, Recenzentom, wszystkim Profesorom i Doktorom, przyjaciołom, a szczególnie Rodzinie.

„Alma Mater – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kraków i Wieliczka w bogactwie nauki i innowacji społecznej”

17 stycznia odbyło się spotkanie zespołu doradczego dot. współpracy obszaru nauki i samorządu. Spotkanie zostało zorganizowane w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dyskusję rozpoczął Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który zaprezentował temat: „Alma Mater – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kraków i Wieliczka w bogactwie nauki i innowacji społecznej„.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, profesorowie i wykładowcy akademiccy.