Wieliczka z tytułem „Gminy 30-lecia Wolności RP”

Orzeł Niepodległości dla Gminy Wieliczka 2019 - Artur Kozioł i Piotr Krupa

W piątek 14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w towarzystwie mojego zastępcy Piotra Krupy odebrałem statuetkę Orła Wolności dla Gminy Wieliczka.

Tytuł „Gmina 30-lecia Wolności RP” Wieliczce przyznała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.

Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu to najbardziej cenione przedsięwzięcie w środowisku samorządowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Regionów Samorządowa Marka Roku. Propaguje najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów.

Przyznając Nam – Wieliczce nagrodę „Gminy 30-lecia Wolności RP” kapituła konkursowa wzięła pod uwagę całokształt działań, które na przestrzeni ostatnich lat zapewniały rozwój Naszemu miastu w obszarach takich, jak: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, wydarzenia kulturalne, polityka społeczna, inwestycje miejskie oraz rozwój gospodarczy.

Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu.

XI Zjazd Dzieci z Zespołem Leigha w Wiekiczce

XI Zjazd Dzieci z Zespołem Leigha w Wiekiczce

W dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Wieliczce odbywał się 11. Zjazd Dzieci z Zespołem Leigha, które wraz ze swoimi rodzinami przyjeżdżają rok rocznie do naszego miasta. Mali Bohaterowie stali się częścią Wieliczki… Częścią naszej społeczności… Częścią naszej historii. Wieliczka jako centrum chorób ultrarzadkich stała się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.

Podczas tegorocznego spotkania nie zabrakło wspólnej wizyty na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie są zasadzone drzewka Małych Bohaterów.

 Po 10 latach wspólnych spotkań możemy powiedzieć, że jest to konferencja najtrudniejsza na świecie. Nikt z lekarzy uczestniczących w dotychczasowych konferencjach nie może wskazać spotkania, które mówiłoby o tak trudnym problemie, jakim jest walka o życie dzieci z chorobami ultrarzadkimi. Bohaterami tego spotkania w Wieliczce są dzieci, ich rodzice, ale również lekarze, którzy często nie znając odpowiedzi na postawioną diagnozę medyczną, szukają dalej rozwiązań, które dałyby szansę życia dla tych “najmłodszych bohaterów”. Podczas tegorocznego zjazdu spotkaliśmy się na Campus Misericordiae, w tym szczególnym miejscu, aby zawołać, że te rodziny nie mogą zostać same. Dzisiaj mamy już 11 lat wspólnych spotkań, nigdy nie sądziliśmy, że tak długo uda nam się kontynuować współpracę. Na pierwszym zjeździe było 6 rodzin, dziś spotkaliśmy się w grupie blisko 40-to osobowej. Dziękujemy Panu Bogu i ludziom za te spotkania.

Ważnym elementem zjazdu jest konferencja z udziałem lekarzy i specjalistów: prof. Jolanty Sykut-Cegielskiej, doc Ewa Jamroz, dr Joanny Taybert, dr Dariusza Rokickiego, dr Katarzyny Iwanickiej-Pronickiej, dr Pawła Szylda, dr Lucyny Horodeckiej – Wardęga, dr Antoniego Pyrkosza, dr Elizy Mazur, dr Kingi Kobylarz, dr Sylwi Gudej, dr Marzeny Bozio. Jednym z głównych poruszanych tematów jest problem właściwej diety oraz problemy ze słuchem dzieci z Zespołem Leigha.

Wspólna debata i panel dyskusyjny stały się odpowiedzią na ważną tezę, iż jest to najtrudniejsza konferencja na świecie, z uwagi na szukanie rozwiązań. W czasie konferencji Mali Bohaterowie uczestniczą w rekreacjach przygotowanych przez pracowników MGOPS Wieliczka oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, wolontariuszy z GRUPKA i Wielickiego Koła Wolontariatu.

Dziękuję Wam

Young Professionals Forum: Dziedzictwo i turystyka

Young Professionals Forum: Dziedzictwo i turystyka Artur Koziol

Wieliczka gościła grupę studentów – kursantów OWHC Young Professionals Forum, w ramach Kongresu Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego odbywającego się w Krakowie. Temat przewodni kursu prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Kultury, to Dziedzictwo i turystyka.

 

Podczas tygodniowego pobytu studenci zdobywają wiedzę na przykładzie Wieliczki, Oświęcimia, Krakowa, czy Nowej Huty na temat kierunku i dynamiki rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego. W trakcie spotkania w Wielickiej Mediatece goście mieli okazje poznać doświadczenia Wieliczki w zakresie zarządzania oraz wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój miasta.

W spotkaniu, które prowadziła Agnieszka Szczepaniak – zastępca burmistrza ds. Społecznych, uczestniczyły: Magdalena Golonka – dyrektor wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Komunikacji Społecznej, Justyna Kozioł – kierownik Wydziału Kultury, Agata Czarnota Bajorek – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anna Całka – dyrektor wydziału Szkół i Przedszkoli, Magdalena Kot – dyrektor CKiT oraz gościnnie dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski.

Grupa gościła również na spotkaniu warsztatowym w Muzeum Żup Krakowskich i odwiedziła Kopalnię Soli.Podziękowania za współpracę dla Międzynarodowego Centrum Kultury, Michała Wiśniewskiego i Marka Świdraka – koordynatorów Forum.