Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Boguckiej w Wieliczce

hala sportowo-dydaktyczna przy ul. Boguckiej w Wieliczce

Trwa budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Boguckiej w Wieliczce. Obiekt będzie miał powierzchnię użytkową ok. 4 tys m2. Koszt budowy to 20 000 000 zł.

Obiekt będzie pełnił funkcje szkoły podstawowej o profilu sportowym, znajdzie się w nim pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 200 osób oraz 9 sal dydaktycznych wraz z dodatkowym zapleczem szatniowo-sanitarnym dla obsługi Wielickiej Areny Lekkoatletycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2020 r.

Chcemy, aby prace zakończyły się z końcem sierpnia, bądź początkiem września, tak aby można było rozpocząć zajęcia z nowym rokiem szkolnym 2020/2021.

RAZEM TWORZYMY SOLNE MIASTO WIELICZKA

RAZEM TWORZYMY „SOLNE MIASTO”

 

Program rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mietniowie

harmonogram rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mietniowie Artur Kozioł

Przedstawiam Państwu nowy harmonogram prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Mietniowie. Obecnie trwają prace projektowe, które pozwolą na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.

harmonogram rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mietniowie Artur Kozioł

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mietniowie realizowany będzie w latach 2019-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka

podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Lednicy Górnej i Sułkowie z Artur Kozioł

Dziś, 26 czerwca 2019 r. w budynku magistratu podpisałem umowę z przedstawicielami firmy PHU „INKO 2001” Krzysztofem Łukasikiem i Krzysztofem Kaczorem na wykonanie zadania 2: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ UMOWY: 16 602 540 zł.
DOFINANSOWANIE PO IiŚ: 11 473 300 zł.

Zakres przedmiotowy:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł: 18 900 mb
Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł: 7 750 mb
Pompownie sieciowe: 11 szt.
Studnie rewizyjne: 1 200 szt.

 W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków.

 Projekt obejmuje również demontaż i montaż hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej. Planowane zakończenie robót: 31.12.2022 r.