Wspólny obiad w Kuchni dla Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby

W poniedziałek, 20 listopada br., Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł spotkał się na obiedzie z osobami korzystającymi z pomocy Kuchni dla Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. W Kuchni wydawane są posiłki codziennie dla osób potrzebujących o godz. 12.00.
– W ramach obchodzonego Światowego Dnia Ubogich odwiedzamy miejsca gdzie na co dzień świadczona jest pomoc osobom potrzebującym, by zwrócić uwagę na bliźnich, którzy nie mogą żyć bez naszego wsparcia. Chciałbym też w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym w prowadzenie Kuchni dla Ubogich, Ośrodek Wsparcia w Brzegach, grupom pomocy Caritas i wszystkim osobom prywatnym. – podkreśla Burmistrz Artur Kozioł.

Spotkanie w Bukareszcie w Ministerstwie Cyfryzacji, Inowacji i Badań z Ministrem Bgdan-Gruia IVAN

 

Spotkanie w Bukareszcie w Ministerstwie Cyfryzacji, Inowacji i Badań z Ministrem Bgdan-Gruia IVAN na temat realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy oraz na temat krajowej polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w obszarach dotyczących samorządu.
Kolejne spotkanie w Instytucie Narodowym ,,Elie Wiesel” z przedstawicielem Rządu Rumunii Dyrektorem Alexandru Florian na temat badań historycznych i rozwoju instytucji kultury.
Spotkanie w Międzynarodowym Instytucie Zrównoważonego Rozwoju z Mariusem Galbenusa na temat współpracy w obszarze gospodarczym i na temat przygotowania kolejnej konferencji na temat Zrównoważonego Rozwoju z partnerami z dziedziny nauki, samorządu i gospodarki w Wieliczce

Spotkanie w Centrum dla Uchodźców w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy

24 września 2023 r. – w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy – Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł spotkał się w Centrum dla Uchodźców z Ukrainy w Grabiu z dziećmi, które rozpoczęły nowy rok szkolny w naszej gminie. Burmistrz przekazał dzieciom plecaki z wyprawką szkolną.
Warto podkreślić, że od ubiegłego roku w Centrum Pomocy dla Uchodźców w Grabiu działa uruchomione przez nasz gminę przedszkole i szkoła dla ukraińskich dzieci. Obecnie uczęszcza tam blisko 120 dzieci.
Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu to wyjątkowe miejsce, gdzie od początku wojny znaleźli schronienie uchodźcy wojenni z Ukrainy. W tym miejscu tysiące osób, ofiar wojny, otrzymało pomoc i wsparcie. Jest to jedno z największych Centrów Pomocy dla Ukrainy w Małopolsce. W miejscu tym gromadzona jest również pomoc humanitarna, która następnie wysyłana jest do Ukrainy.
– Pragnę podkreślić, że od ponad roku osoby, które docierają z Ukrainy znajdują w Grabiu pomoc, ciepły posiłek, nocleg, bezpieczeństwo. Miasto Wieliczka wspólnie z Wspólnotą Braci i Sióstr Samarytan, a także przy wsparciu mieszkańców Grabia i okolic stworzyli wyjątkowe Centrum świadczenia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.