Koncert muzyki polskiej z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Koncert muzyki polskiej z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Artur Kozioł

Zwieńczeniem wielickich obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości był konert w wykonaniu Wielickiej Orkiestry Kameralnej, chóru „Camerata”, Chóru im. Jana Pawła II w Strumianach oraz Męskiego Kwartetu Wokalnego Filharmoników Krakowskich. Przez wspólny śpiew i narodową muzykę wyraziliśmy wdzięczność za bezcenny dar wolności.

W tym dniu czuliśmy dumę i wzruszenie podczas składania kwiatów przy Pomniku Odrodzenia Polski, kiedy zaśpiewaliśmy hymn patrząc na powiewająca na wysokości 30 metrów biało-czerwoną flagę, a także podziwiając budynek Mediateki oświetlony biało-czerwonym światłem (…) Wolność to Twoje i moje życie, dlatego jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy…

Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Stanisława Moniuszki, którego dorobek kompozytorski cechuje głębokie zakorzenienie w narodowej tradycji muzycznej, dlatego w  trakcie koncertu usłyszeliśmy najbardziej popularne utwory Moniuszki, m.in. „Mazur” z opery „Halka”. Tradycyjnie też wspólnie śpiewano pieśni żołnierskie i patriotyczne.

Program koncertu przygotował i zrealizował Piotr Piwko, dyrygent Wielickiej Orkiestry Kameralnej. Gościem specjalnym wydarzenia był Stanisław Markowski, polski fotograf, dokumentalista, a także pieśniarz i kompozytor związany z nurtem poezji śpiewanej.

Dziękuję wszystkim darczyńcom za wsparcie przeprowadzonej w tym dniu zbiórki charytatywnej na rzecz Marcela Danka ze Śledziejowic, którego rodzice starają się zgromadzić środki pieniężne na drugi etap leczenia komórkami macierzystymi.

Jeszcze raz Serdecznie dziękuję!

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa w Wieliczce z udziałem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

Po zakończeniu nabożeństwa odbył się tradycyjny przemarsz pocztów sztandarowych z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli w Wieliczce oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Odrodzenia Polski na miejskich plantach. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka wieniec złożyliśmy wspólnie z moimi zastępcami: Agnieszką Szczepaniak i Piotrem Krupą oraz Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce Kazimierz Hankus. Natomiast w imieniu Rady Miejskiej w Wieliczce kwiaty złożyli: Tadeusz Luraniec – Przewodniczący Rady,  Małgorzata Krasoń, Ludwik Gawor i Marek Słowik – Radni Rady Miejskiej w Wieliczce.

Po odśpiewaniu hymnu, sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś odczytał Apel Poległych, wspominając wszystkich, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę.
Po raz pierwszy, ze strażackiego podnośnika rozwinięta została 30 metrowa biało-czerwona flaga.

Obchodom święta towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne i sportowe m.in.: Koncert Muzyki Polskiej „Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy” w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”, XVII Wielicki Bieg Niepodległości, a także liczne koncerty pieśni patriotycznych.

Podpisanie umowy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka

budowa kanalizacji w gminie wielicka - etap IV

W dniu 30 października 2019 r. wraz z prezesem firmy FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna  podpisaliśmy umowę dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Siercza, Grabówki, Sygneczów oraz Podstolice i Koźmice Wielkie (do rzeki Wilgi).

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Zadanie 1.   Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów oraz Podstolice i Koźmice Wielkie (do Wilgi) w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV.

Zakres inwestycji:
– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł:      27 994 mb.
– Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł:                10 290 mb.
– Pompownie sieciowe: 7 szt.
– Studnie rewizyjne:   1 537 sztuk
– Wartość zadania:    41 328 000,00 zł
– Dofinansowanie PO IiŚ:   28 560 000,00 zł

W zakresie budowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków.
Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2022 r.