Poświęcenie odnowionej kapliczki w Golkowicach

Poświęcenie odnowionej kapliczki w Golkowicach

W dniu 8 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w uroczystości poświęcenia odrestaurowanej kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego dokonał ks. Stanisław Łomnicki Proboszcz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach w obecności licznie przybyłych mieszkańców Golkowic i zaproszonych gości.

Wykonane zostały czynności, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Po zdemontowaniu wszystkich elementów kapliczki, wykonano izolowany fundament, kamień został oczyszczony, odkażony, zaimpregnowany, a formom rzeźbiarskim, po zdjęciu przemalowań i nawarstwień oraz po wzmocnieniu kamienia i uzupełnieniu formy, została przewrócona polichromia. Dla zabezpieczenia przed wodą powierzchnie zostały zahydrofobizowane. Elementy metalowe zadaszenia i ogrodzenia zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjne.

Barbórka 2019

Barbórka 2019 Wieliczka Artur Kozioł

Z okazji Barbórki składam wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Z górniczym  „Szczęść Boże”
Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 2019

Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 2019 - Artur Kozioł

W dniu 2 grudnia 2019 r. podczas odbywającej się w Krakowie gali rozdania nagród w plebiscycie „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2019” miałem zaszczyt odebrać tytuł Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski.

Kapelusze Witosowe oraz honorowe insygnia wręczali Nam, burmistrzom i wójtom – Małgorzata Cetera-Bulka, prezes oddziału Polska Press w Krakowie; Piotr Rąpalski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”, a także Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, instytucji, która objęła honorowy patronat nad akcją „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2019”.

Bez nas, bez samorządów nie dałoby się skutecznie zarządzać krajem. Dzisiaj samorządy to duże sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa, które pozyskują wielomilionowe środki zewnętrzne i je inwestują. Gratuluję wszystkim współnagrodzonym wójtom i burmistrzom.