O mnie

O mnie

ur. 29 lipca 1968 r. w Krakowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Pracę doktorską pt. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa” obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie organizacjami, a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej. Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

Ponadto ukończył kursy z zakresu zarządzania projektami, opracowywania dokumentów planistycznych, a także zdał egzamin państwowy na członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
W 2012 roku otrzymał Honorową Odznakę Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Pracę zawodową rozpoczął piętnaście lat temu na stanowisku referenta ds. gospodarczych i nauczyciela zawodu w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG. Zajmował również stanowisko kierownika ds. gospodarczych, a następnie dyrektora Klubu Sportowego „Górnik”. Był też dyrektorem ds. organizacyjnych w spółkach handlowych.Od 2002 do 2006 roku związał się z Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna – najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów, później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 – dyrektora ds. ekonomicznych. Podczas czteroletniej pracy w Kopalni Soli pełnił funkcję kierownika zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przewodniczącego stałej komisji przetargowej oraz członka zespołu koordynacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego. Aktywnie działa w samorządzie.
W latach 1994-1998 – radny Miasta i Gminy Wieliczki, przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji Praworządności. W latach 1998-2002 – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Finansów, Budżetu i Mienia, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności. Uczestniczył w negocjacjach w sprawie powstania Powiatu Wielickiego. Był członkiem Rady Małopolskiej Kasy Chorych i Rady Nadzorczej Krakowskich Zakładów Garbarskich.Do dnia wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przewodniczył Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie, był przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niepołomicach oraz przewodniczącym Spółki Hotele WAM w Krakowie.

W latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Sportowego „Górnik”, później był rzecznikiem Społecznego Komitetu Powiatowego w Wieliczce, a od 1998 do 2006 roku prezesem Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby. Przez 16 lat był zawodnikiem Klubu Sportowego „Górnik”. Uhonorowany Srebrną Odznaką Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.W 2004 roku był obserwatorem międzynarodowym wyborów prezydenckich na Ukrainie (Pawłograd).

W 2004 roku otrzymał uchwałą Rady Powiatu Wielickiego honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Wielickiego. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go brązowym medalem zasługi. W maju 2010 roku od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, natomiast w lipcu Srebrny medal za Zasługi dla Policji. Wcześniej, uhonorowany został przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa.

W październiku 2010 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał od Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym miesiącu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniony został Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

W roku 2010 uczestniczył w „International Visitor Leadership Program” IV LP w Stanach Zjednoczonych.

W maju 2012 r. otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadany przez prezesa Zarzadu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W 2012 r. otrzymał Honorową Odznakę Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W kwietniu 2013 r. odebrał z rąk dr Piotra W. Kurka oznaczenie pamiątkowe za zasługi dla „ŚZŻAK” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W czerwcu 2014 r. otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

W kwietniu 2014 r. otrzymał Medal „Pro Patria” od przedstawicieli Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W roku 2015 w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego otrzymał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego. Ponadto, 5 października 2015 r. został wyróżniony złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

W dniu 4 października 2015 r. odebrał honorowy medal „Bogaci Miłosierdziem” nadany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla Miasta i Gminy Wieliczka za długoletnią współpracę na rzecz chorych, starszych, niepełnosprawnych i ubogich, a zwłaszcza za budowę domu dla osób starszych w Brzegach.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Artur Kozioł otrzymał w związku z Jubileuszem 90-lecia MBS w Wieliczce Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka przyznawaną przez Krajowy Związek banków Spółdzielczych za wniesiony osobisty wkład i przyczynianie się do rozwoju Banku.

14 stycznia 2017 r. podczas Spotkania Noworocznego w Solnym Mieście, otrzymał wysokie odznaczenie papieskie – Order Św. Sylwestra z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Przyznanie odznaczenia jest dowodem wdzięczności za wkład Wieliczki za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016.

 

Wolny czas chętnie poświęca na działalność społeczną.

Żona Joanna ukończyła wydział zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

21 maja 2006 roku urodził się ich syn Maksymilian, a 19 października 2011 roku – córka Julia.