Akcja #NieZapominajmy

Akcja NieZapominajmy
Wieliczka włączyła się w ogólnopolską akcję #NieZapominajmy , poprzez zasadzenie kwiatów układających się w napis: #NIeZapominajmy
Akcja to wyraz pamięci i szacunku dla ofiar pandemii koronawirusa.
Poprzez akcję #NieZapominajmy chcemy okazać solidarność z osobami, które straciły rodziców, małżonków, czy inne osoby bliskie lub przyjaciół na skutek choroby Covid-19.
Niecodzienny napis powstał na skwerze przed Sztygarówką w Wieliczce.
15 maja to Dzień Polskiej Niezapominajki – coroczna akcja będąca świętem przyrody, której celem jest również przypomnienie ważnych chwil, osób, sytuacji.

Otwarcie wystawy „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” na Campus Misericordiae

wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II Wieliczka-Brzegi

W 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II – 13 maja 2021 r. na Campus Misericordiae w Brzegach na otworzyliśmy wyjątkową wystawę „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Jest to wspaniała okazja do upamiętnienia wielkiego Polaka, kardynała, papieża, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, świętego oraz Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.

Wystawa będzie otwarta od czwartku do niedzieli w godzinach 12.00-18.00. W celu rezerwacji grup zorganizowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej, tel.: /12/ 263 41 32.

Mobilna wystawa została zorganizowana przy współpracy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Miasta i Gminy Wieliczka. Ekspozycja prezentuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły spędzonych w Wadowicach oraz ukazuje jego drogę do kapłaństwa. Drugi, to okres nie tylko krakowski, ukazujący służbę duszpasterską księdza, biskupa, kardynała, metropolity krakowskiego na tle ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie oraz trzeci podkreślający wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów ze świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka.

Wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” została zrealizowana w ramach projektu pt. „5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Oś 6: Dziedzictwo regionalne, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Program wsparcia seniorów 90-tka

program wsparcia seniorów 90-tka-

Na mój wniosek, wsparty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26 marca br. przyjęty został lokalny PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW 90-tka. Według założeń programu, wsparcie dla osób powyżej 90 roku życia z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, ma polegać na wypłacie świadczenia pieniężnego. Kwota 1000 zł – będzie wypłacana w dwóch równych transzach, na podstawie uprzednio złożonego wniosku.

Przyjęliśmy 320 wniosków o świadczenia z „Programu Wsparcia Seniorów 90siątka”. Informacja o przyznanym świadczeniu, wraz z pakietem informacyjnym trafi do wszystkich zainteresowanych w najbliższych dniach. Aktualnie przygotowujemy się do pierwszej wypłaty świadczenia.

program wsparcia seniorów 90-tka-