Podziękowanie

Pragnę podziękować za szczególne wyróżnienie, które miałem zaszczyt otrzymać – KRZYŻ WOLNOŚCI, który odebrałem jako cenny dar dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, którzy solidaryzują się uchodźcami potrzebującymi pomocy i oferują wsparcie w obliczu wojennej pożogi w poczuciu, iż Ukraina musi być wolna i niezależna.
Serdeczne podziękowania kieruję także do prezydenta Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igora Iwanowicza Połownikowa za przyznanie mi tytuł profesora uczelni – jest to dla mnie szczególny honor i wyróżnienie przyznane za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.