Królewski Bal w Solnym Mieście

W piątek, 2 lutego br., odbył się tradycyjny Królewski Bal A.D. 2024 w Solne Miasto w Wieliczce. Tradycyjnie Bal rozpoczął się wspólnym polonezem, który poprowadził Zespół Regionalny Mietniowiacy.

Przez te ostatnie tygodnie spotykaliśmy się na różnych wydarzeniach, którymi rozpoczynaliśmy nowy – 2024 rok. Dwa tygodnie temu ponad tysiąc osób uczestniczyło w Koncercie Noworocznym. Był to niesamowity widok, ale brakowało jednego – tańca. Bardzo Państwu dziękuję bo czuję, jakby to Państwo zaprosili nas na ten dzisiejszy bal. I jeszcze jedno – nie może się obyć bez życzeń, a więc szczęścia, pomyślności i żeby ten Karnawał był przedsmakiem szczęśliwych dni, którymi – mam nadzieję – będzie wypełniony cały rok, dla Państwa i dla nasz wszystkich.

 

Zabawę taneczną poprowadził zespół Blue Transfer, natomiast partnerami wydarzenia byli: Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce, Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego „Solne Miasto” oraz Wielickie Centrum Kultury i Centrum Aktywności Społecznej w Wieliczce.

Dziękuję Wszystkim przybyłym za stworzoną atmosferę, świetną zabawę i liczną obecność.

 

 

Spotkanie Zespołu ds. budowy i utworzenia na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego

Zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2024 r. powołałem Zespół ds. budowy na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Zadaniem Zespołu jest koordynacja działań Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz Miasta i Gminy Wieliczka zmierzających do budowy i utworzenia na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów. W dniu 25 stycznia odbyło się pierwsze, robocze posiedzenie Zespołu zadaniowego.
– Podczas pierwszego spotkania Zespołu zadaniowego ds. budowy i utworzenia szpitala w Wieliczce uzgodniliśmy harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz rozmawialiśmy o koncepcji funkcjonowania szpitala w Wieliczce. Pracujemy również nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. – wyjaśnił Piotr Krupa, zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, przewodniczący Zespołu.
– 28 września ubiegłego roku wspólnie z prof. Tomaszem Grodzickim Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum podpisaliśmy akt notarialny dot. przekazania gruntu pod budowę na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów. Teraz rozpoczynamy robocze przygotowania, by realizacja tego strategicznego dla Wieliczki projektu stała się faktem. Pracować należy intensywnie, bowiem zakładamy, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać finansowe z Krajowego Programu Odbudowy. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie tego kierunku na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
PRZYPOMNIJMY:
Miasto i Gmina Wieliczka zdeklarowała w drodze aktu notarialnego przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę szpitala, przygotowanie koncepcji uzbrojenia przedmiotowego terenu w wodę, odprowadzenie ścieków, gaz i energię elektryczną oraz przygotowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
Uniwersytet zdeklarował po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w terminie 5 lat od zawarcia umowy darowizny rozpocząć proces inwestycyjny na działkach numer 309/32 i 309/1, a po oddaniu obiektu do użytkowania zapewnić prowadzenie w nim działalności leczniczej, w ramach uniwersyteckiego podmiotu leczniczego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W kolejnym kroku Rada Miejska w Wieliczce na sesji w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła stosowna uchwałę w sprawie wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gruntu stanowiącego własność Gminy Wieliczka na rzecz realizacji inwestycji dot. budowy szpitala, która prowadzić będzie Uniwersytet Jagielloński -Collegium Medicum.
Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce: – Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii, finansach i zarządzaniu – nowych wyzwaniach – nie może być oderwane od medycyny. Pandemia jednoznacznie nam uświadomiła, że medycyna jest dla nas wszystkich kluczowa i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów.

 

Uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka Prof. Józefowi Dudzie

– Pragniemy uhonorować człowieka, który przeprowadził nasze miasto przez bardzo trudny okres przemian ustrojowych. Okres, w którym przechodziliśmy od komunizmu do wolnej Polski. Człowieka, który tak wiele poświęcił pracując dla miasta i gminy – przedstawił poprzednika Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i dodał – Wręczając Honorowe Obywatelstwo profesorowi Józefowi Dudzie wyrażamy najgłębsze uznanie dla jego wieloletniego zaangażowania i pracy, jaką wykonał na rzecz miasta i gminy. To jaka Wieliczka jest dziś, to czego dokonał samorząd, zawdzięczamy między innymi jego pracy i fundamentom, jakie położył pod późniejsze inwestycje po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – dodał Artur Kozioł.
Uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka wieloletniemu burmistrzowi Wieliczki profesorowi Józefowi Dudzie odbyła się w niedzielę, 24 września 2023 r. w Wielickiej Mediatece. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono mieszkańców, przyjaciół, pracowników Urzędu oraz jednostek Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, a także radnych miejskich, powiatowych, wojewódzkich, przedstawiciela Sejmu, a przede wszystkim najbliższą rodzinę Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.
Przypomnijmy, iż Rada Miejska w Wieliczce w dniu 8 września 2023 roku na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka dla prof. Józefa Dudy – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992 – 2006 roku. Jak czytamy w uchwale obywatelstwo zostało przyznane „w dowód wdzięczności oraz w uznaniu szczególnych zasług dla tworzenia i rozwoju samorządu terytorialnego, a także wytrwałą pracę na rzecz samorządowej wspólnoty lokalnej.
Podczas niedzielnej uroczystości Honorowe Obywatelstwo wręczyli: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec.
– Dzisiejszy dzień to również święto samorządu, święto ludzi, którzy pracowali ciężko, aby budować wolną Polskę. Samorząd to wolność, ale samorząd to także wspólnota. Dziękuję, że jesteśmy tutaj wspólnie – powiedział Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Niedzielną uroczystość dopełnił koncert okolicznościowi w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej Obligato i wybitnych solistów.
Prof. Józef Duda, wieloletni Burmistrz Wieliczki i profesor Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, swoje wykształcenie zdobywał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Pracował późnej jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Swoją służbę publiczną rozpoczął tworząc podwaliny wielickiego samorządu terytorialnego w niepodległej Polsce po upadku komunizmu. W pierwszych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 r., uzyskał mandat radnego z ramienia w Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Wieliczka. Na pierwszej sesji w dniu 6 czerwca 1990 r. został wybrany pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieliczce. Pełnił tę funkcję do wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 18 września 1992 r. Piastował nieprzerwanie ten urząd przez ponad 14 lat, do dnia 2 grudnia 2006 r.
Działalność samorządowa Pana prof. Józefa Dudy nie ograniczała się do samorządu gminnego. W latach 2010-2018 był radnym Rady Powiatu Wielickiego, w której pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
W 2008 roku wrócił na swoją Alma Mater, gdzie pracował jako wykładowca i gdzie kontynuował swoją karierę naukową zwieńczoną w roku 2019 uzyskaniem tytułu Profesora Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Przez nadanie tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i szacunek za osobisty wkład Pana prof. Józefa Dudy w historię i rozwój naszego miasta.