Promocja doktorska Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła na Uniwersytecie Jagiellońskim

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł

W dniu 18 stycznia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu promocji doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sam też byłem jednym z odbierających tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Mój temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa”.

Dziękuję Panu Rektorowi, Pani Dziekan, Panu Promotorowi i Pani Promotor Pomocniczej, Recenzentom, wszystkim Profesorom i Doktorom, przyjaciołom, a szczególnie Rodzinie.

Solna Piłka dla Roberta Lewandowskiego – Najlepszego Piłkarza Świata

solna pilka dla Roberta Lewandowskiego – najlepszego pilkarza swiata Wieliczka Artur Kozioł
W dniu 16 grudnia 2021 roku w Wielickiej Mediatece odbyła się prezentacja Solnej PIŁKI – nagrody dla Roberta Lewandowskiego Najlepszego Piłkarza Świata oraz dyplomu dla Człowieka Roku 2021 Roberta Lewandowskiego przyznanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

 Inicjatywa ta zrodziła się w momencie gdy ogłoszono budzący kontrowersje wynik plebiscytu „France Football” przyznający „Złota Piłkę” za 2021 rok dla Leo Messiego a nie Roberta Lewandowskiego. Wielu uznaje, iż jest to niesprawiedliwy wynik.

 – – —

Radny Rady Miejskiej w Wieliczce Kamil Jastrzębski wyszedł z inicjatywą, by nie uznać tego wyniku i przyznać Robertowi Lewandowskiemu Solną Piłkę dla Najlepszego Piłkarza Świata.

Certyfikat „SOLNEJ PIŁKI” podpisali: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z zastępcami Agnieszką Szczepaniak i Piotrem Krupą oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec i radny Rady Miejskiej w Wieliczce Kamil Jastrzębski. Natomiast dyplom dla Człowieka Roku 2021 Roberta Lewandowskiego przyznany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zaprezentował Przewodniczący Kazimierz Barczyk.

– Robert, ten rok w twoim wykonaniu był majstersztykiem. Chcemy w imieniu mieszkańców uhonorować i docenić te osiągnięcia, dlatego postanowiliśmy przyznać symboliczną Solną Piłkę. Życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że w końcu sięgniesz po upragnioną nagrodę. – powiedział Kamil Jastrzębski radny Rady Miejskiej w Wieliczce, pomysłodawca inicjatywy nagrodzenia Roberta Lewandowskiego.

Zapraszam Roberta Lewandowskiego do Wieliczki. Zapraszam, żeby odwiedził Szkołę Mistrzostwa Sportowego, zobaczył wspaniałych, młodych piłkarzy, którzy kształcą się tak, aby mu dorównać. To jest cel naszego zaproszenia i dzisiejszego spotkania. Panie Robercie serdecznie zapraszam do naszego miasta! – powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

– Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej, zrzeszająca tysiąc gmin, powiatów i województw przyznała Robertowi Lewandowskiemu, Najlepszemu Piłkarzowi Świata, tytuł Człowieka Roku. Robert Lewandowski, mistrz nad mistrzami, piłkarz który zdobył tyle goli jest kuty na cztery nogi. – powiedział Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

 

Strategia „Metropolia Krakowska 2030″

przyjecie strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 Artur Kozioł
We wtorek, 14 grudnia, na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Małopolskiego oraz środowiska naukowego, wspierającego proces powstawania Strategii.

STRATEGIA „METROPOLIA KRAKOWSKA 2030”
Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi „Strategia Metropolia Krakowska 2030”. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.
Mierząc się z perspektywą kolejnych wyzwań, które przyniesie w przyszłości rzeczywistość, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym, powstała Strategia Metropolia Krakowska 2030, która stanowi przygotowanie do budowy obszaru metropolitalnego, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców.