Podziękowanie

Pragnę podziękować za szczególne wyróżnienie, które miałem zaszczyt otrzymać – KRZYŻ WOLNOŚCI, który odebrałem jako cenny dar dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, którzy solidaryzują się uchodźcami potrzebującymi pomocy i oferują wsparcie w obliczu wojennej pożogi w poczuciu, iż Ukraina musi być wolna i niezależna.
Serdeczne podziękowania kieruję także do prezydenta Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igora Iwanowicza Połownikowa za przyznanie mi tytuł profesora uczelni – jest to dla mnie szczególny honor i wyróżnienie przyznane za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.

Konferencja „WOLNA SZKOŁA” w Wieliczce

konferencja wolna szkoła w Wieliczce-013

3 stycznia w Wieliczce odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk na co dzień w związanych z edukacją. Reprezentanci rad rodziców, organizacji pozarządowych, nauczyciele akademiccy, wychowawcy, dyrektorzy szkół, samorządowcy – wspólnie zabrali głos w sprawie projektu nowelizacji prawa oświatowego, przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który został skierowany do Sejmu.

Jutro, 4 stycznia na posiedzeniu sejmowej Komisji odbędzie się czytanie projektu zmian w prawie, który umacnia władzę kuratorów, ogranicza autonomię szkół i odbiera rodzicom, uczniom i społecznościom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach. Podczas spotkania w Wieliczce przedstawiciele różnych środowisk wyrazili stanowczy głos sprzeciwu wobec planów centralizacji oraz ograniczenia autonomii szkół. Od kilku miesięcy w całej Polsce w ramach Kampanii Wolna Szkoła – organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie – apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji.


W wielickiej konferencji udział wzięli: Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz  – nauczyciel akademicki, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, Artur Kozioł – burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Marta Wodyńska – przewodnicząca Forum Rad Rodziców, Roman Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Renata Gawlik – wójt Gminy Biskupice, Łukasz Sadkiewicz  – radny Rady Powiatu Wielickiego, Rafał Rozumek oraz Joanna Zygmunt – przedstawiciele Rad Rodziców, Jadwiga Ptasznik – dyrektor Szkoły Podstawowej,  Bohdan Piotrowicz – prezes zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”,  Michał Hebda – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Agnieszka Szczepaniak – zastępca burmistrza ds. Społecznych oraz  Andrzej Gąsłowski  – nauczyciel, radny Rady Miejskiej w Niepołomic.


–  Lex Czarnek” nawet jeśli nie jest jeszcze uchwalone jako prawo – działa na zasadzie pewnego rodzaju hamulca i zamrożenia działań,  przykładem są choćby obawy dyrektorów, by posłać swoich uczniów na spektakl „Dziadów” do Teatru Słowackiego. Dyrektorzy będą obawiali się podejmowania decyzji, tym bardziej, że w każdej chwili mogą być odwołani ze względu na kontrole ministerstwa, które nie wspiera szkół, tylko będzie sprawdzało zgodność nauczania z ideologia państwową – powiedział prof. Tadeusz Gadacz podczas spotkania w Wieliczce.


– Mam wrażenie, że każdy nowy minister chce zaistnieć jako reformator, to nie ma sensu. Dziś szkoła potrzebuje stabilność, spokoju, a przede wszystkim samodzielności. Jestem przekonany, że o działaniach obecnego ministra nikt nie będzie pamiętał. Cieszę się, że dziś w całej Polsce mówimy wspólnym głosem, że edukacja jest najważniejsza i chcemy razem budować przyszłość naszego kraju na tej wspólnocie – podsumował Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.


– Musimy zaprotestować, bo presja ma sens i sprzeciwić się wejściu w życie tej ustawy, nie możemy doprowadzić do tego, żeby samorządy zajmowały się tylko i wyłącznie zabezpieczeniem budynków, nie mając wpływu na to, co realnie dzieje się w szkołach – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.


– Moje doświadczenie podpowiada mi, że to dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną szkoły zna środowisko szkolne i wie co dla ich placówki jest najlepsze. To Rada Rodziców we współpracy z Kadrą Pedagogiczną powinna decydować co dla rozwoju dzieci będzie właściwe. To Dyrekcja wraz z Rodzicami dzieci powinni decydować jakie zajęcia dodatkowe są w szkole potrzebne i uwzględniają zainteresowania dzieci –  dodał Rafał Rozumek – przedstawiciel Rady Rodziców.

Otwarcie filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich

otwarcie filii bibliotecznej w wegrzcach wielkich wieliczka

W dniu 18 listopada wieczorem waz z najmłodszymi czytelnikami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności dokonaliśmy uroczystego otarcia Filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich po remoncie, który został zrealizowany w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego.

Po krótkiej oficjalnej uroczystości oraz podziękowaniach dyrekcja Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na spektakl pt. „Królewna o złotym sercu”.

 

Dziękuję za tak licznie przybycie. Mam nadzieję, że Filia biblioteczna w Węgrzcach Wielkich będzie służyć nie tylko miłośnikom literatury, ale i poszerzać i rozwijać horyzonty.