Koncert Noworoczny Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce

W dniu 27 stycznia 2024 r. uczestniczyłem w wyjątkowym Koncercie Noworocznym Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce. Na scenie Kino Wielicka Mediateka zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce: Chór ZSM w Wieliczce pod dyr. Diany Mrugały – Gromek (akompaniament A. Korczyńska), Orkiestra Dęta ZSM w Wieliczce pod dyr. Piotra Gawora oraz zespoły kameralne. Ten południowy koncert wprowadził wszystkich zgromadzony w piękny, różnorodny, barwny świat muzyki.

Przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły Maria Wosiek, a poprowadziła Anna Kozłowska.
Dziękuję…

Uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka Prof. Józefowi Dudzie

– Pragniemy uhonorować człowieka, który przeprowadził nasze miasto przez bardzo trudny okres przemian ustrojowych. Okres, w którym przechodziliśmy od komunizmu do wolnej Polski. Człowieka, który tak wiele poświęcił pracując dla miasta i gminy – przedstawił poprzednika Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i dodał – Wręczając Honorowe Obywatelstwo profesorowi Józefowi Dudzie wyrażamy najgłębsze uznanie dla jego wieloletniego zaangażowania i pracy, jaką wykonał na rzecz miasta i gminy. To jaka Wieliczka jest dziś, to czego dokonał samorząd, zawdzięczamy między innymi jego pracy i fundamentom, jakie położył pod późniejsze inwestycje po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – dodał Artur Kozioł.
Uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka wieloletniemu burmistrzowi Wieliczki profesorowi Józefowi Dudzie odbyła się w niedzielę, 24 września 2023 r. w Wielickiej Mediatece. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono mieszkańców, przyjaciół, pracowników Urzędu oraz jednostek Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, a także radnych miejskich, powiatowych, wojewódzkich, przedstawiciela Sejmu, a przede wszystkim najbliższą rodzinę Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.
Przypomnijmy, iż Rada Miejska w Wieliczce w dniu 8 września 2023 roku na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka dla prof. Józefa Dudy – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992 – 2006 roku. Jak czytamy w uchwale obywatelstwo zostało przyznane „w dowód wdzięczności oraz w uznaniu szczególnych zasług dla tworzenia i rozwoju samorządu terytorialnego, a także wytrwałą pracę na rzecz samorządowej wspólnoty lokalnej.
Podczas niedzielnej uroczystości Honorowe Obywatelstwo wręczyli: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec.
– Dzisiejszy dzień to również święto samorządu, święto ludzi, którzy pracowali ciężko, aby budować wolną Polskę. Samorząd to wolność, ale samorząd to także wspólnota. Dziękuję, że jesteśmy tutaj wspólnie – powiedział Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Niedzielną uroczystość dopełnił koncert okolicznościowi w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej Obligato i wybitnych solistów.
Prof. Józef Duda, wieloletni Burmistrz Wieliczki i profesor Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, swoje wykształcenie zdobywał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Pracował późnej jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Swoją służbę publiczną rozpoczął tworząc podwaliny wielickiego samorządu terytorialnego w niepodległej Polsce po upadku komunizmu. W pierwszych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 r., uzyskał mandat radnego z ramienia w Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Wieliczka. Na pierwszej sesji w dniu 6 czerwca 1990 r. został wybrany pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieliczce. Pełnił tę funkcję do wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 18 września 1992 r. Piastował nieprzerwanie ten urząd przez ponad 14 lat, do dnia 2 grudnia 2006 r.
Działalność samorządowa Pana prof. Józefa Dudy nie ograniczała się do samorządu gminnego. W latach 2010-2018 był radnym Rady Powiatu Wielickiego, w której pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
W 2008 roku wrócił na swoją Alma Mater, gdzie pracował jako wykładowca i gdzie kontynuował swoją karierę naukową zwieńczoną w roku 2019 uzyskaniem tytułu Profesora Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Przez nadanie tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i szacunek za osobisty wkład Pana prof. Józefa Dudy w historię i rozwój naszego miasta.

Finał HACKATHON w Wieliczce

Dwie zwycięskie grupy studentów z Peru i Polski zostały zaproszone do Wieliczki przez Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na dogrywkę!
T. L. Saaty Decision Making Hackathon organizowany przez Creative Decision Foundation (USA) oraz Miasto i Gminę Wieliczka w ramach Międzynarodowej Konferencji EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE został rozstrzygnięty 24 października w Wielickiej Mediatece. AHP – Hackathon training skierowany do studentów z całego świata, to wydarzenie pionierskie organizowane w Polsce i Europie po raz drugi.

Ceremonii otwarcia międzynarodowej rywalizacji pomiędzy grupami studentów dokonali Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z Rozann W. Saaty z President of Creative Decision Foundation, fundatorzy nagród dla zwycięskich drużyn. Hackathon trwał trzy dni, w tym czasie studenci poznali metody i techniki rozwiązywania w sposób niestandardowy postawionych przed nimi zagadnień i złożonych problemów, wykorzystując zarówno twarde dane, jak i osobistą perspektywę i doświadczenia, tak aby móc bez obaw podejść do najtrudniejszych decyzji, poprzez zmianę sposobu analizy problematycznych kwestii.

Studenci w pierwszej części Hackathon poznali metody wypracowane przez wybitnego Profesora Thomasa L. Saaty’ego (1926-2017), jednego z najbardziej znanych w USA matematyków, twórcy metod decyzyjnych Analytic Hierarchy Process (AHP) i Analytic Network Process (ANP), który zrewolucjonizował podejmowanie decyzji w sektorze publicznym i biznesie.

13 zgłoszonych grup studentów z Polski i Peru po przeprowadzonym przez Creative Decision Foundation (UA) szkoleniu, w części drugiej AHP – Hackathon training zapoznali się z zagadnieniami do rozwiązania zaprezentowanymi przez Burmistrza Wieliczki.

Tematy do zdefiniowania i rozwiązania podczas 2. edycji Hackathon to:

  1. Zarządzanie usługami społecznymi poprzez nowoczesne systemy komunikacji. Stworzenie modelu wymiany informacji.
  2. Zarządzanie systemem zintegrowanych połączeń komunikacji miejskiej (kolejowej, autobusowej) przy założeniu zwiększenia uczestnictwa osób korzystających ze zorganizowanych połączeń, na rzecz rezygnacji z indywidualnego transportu.
  3. Zarządzanie działaniami zmierzającymi do wzmocnienia obszaru ochrony środowiska. Stworzenie nowych projektów ekologicznych wraz z systemem monitoringu.

Pracując nad zaproponowanymi przez Burmistrza Wieliczki „business case” studenci przeanalizowali rzeczywiste przypadki i zaproponoowali konkretne rozwiązania. Prezentacje studentów zostały oceniane na podstawie umiejętności zespołów, co do przeprowadzania analizy informacji przedstawionych przez Burmistrza Wieliczki, jasnego zdefiniowania problemu do rozwiązania, efektywnego wykorzystania metod podejmowania decyzji, kreatywności w proponowanym rozwiązaniu oraz komunikowania zalecanego sposobu działania. Istotne będą: kreatywność proponowanych alternatyw i wykonalność rozwiązania zespołowego.
Zwycięzcy zostali wyłonieni przez panel sędziów z doświadczeniem w zakresie AHP/ANP i tematów wyzwań. Wśród sędziów znaleźli się członkowie międzynarodowej społeczności AHP/ANP złożonej z naukowców i praktyków oraz profesjonalistów, którzy pracują zarówno z sektorem publicznym, jaki i partnerami biznesowymi.