Uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka Prof. Józefowi Dudzie

– Pragniemy uhonorować człowieka, który przeprowadził nasze miasto przez bardzo trudny okres przemian ustrojowych. Okres, w którym przechodziliśmy od komunizmu do wolnej Polski. Człowieka, który tak wiele poświęcił pracując dla miasta i gminy – przedstawił poprzednika Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i dodał – Wręczając Honorowe Obywatelstwo profesorowi Józefowi Dudzie wyrażamy najgłębsze uznanie dla jego wieloletniego zaangażowania i pracy, jaką wykonał na rzecz miasta i gminy. To jaka Wieliczka jest dziś, to czego dokonał samorząd, zawdzięczamy między innymi jego pracy i fundamentom, jakie położył pod późniejsze inwestycje po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – dodał Artur Kozioł.
Uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka wieloletniemu burmistrzowi Wieliczki profesorowi Józefowi Dudzie odbyła się w niedzielę, 24 września 2023 r. w Wielickiej Mediatece. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono mieszkańców, przyjaciół, pracowników Urzędu oraz jednostek Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, a także radnych miejskich, powiatowych, wojewódzkich, przedstawiciela Sejmu, a przede wszystkim najbliższą rodzinę Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.
Przypomnijmy, iż Rada Miejska w Wieliczce w dniu 8 września 2023 roku na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka dla prof. Józefa Dudy – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992 – 2006 roku. Jak czytamy w uchwale obywatelstwo zostało przyznane „w dowód wdzięczności oraz w uznaniu szczególnych zasług dla tworzenia i rozwoju samorządu terytorialnego, a także wytrwałą pracę na rzecz samorządowej wspólnoty lokalnej.
Podczas niedzielnej uroczystości Honorowe Obywatelstwo wręczyli: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec.
– Dzisiejszy dzień to również święto samorządu, święto ludzi, którzy pracowali ciężko, aby budować wolną Polskę. Samorząd to wolność, ale samorząd to także wspólnota. Dziękuję, że jesteśmy tutaj wspólnie – powiedział Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Niedzielną uroczystość dopełnił koncert okolicznościowi w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej Obligato i wybitnych solistów.
Prof. Józef Duda, wieloletni Burmistrz Wieliczki i profesor Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, swoje wykształcenie zdobywał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Pracował późnej jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Swoją służbę publiczną rozpoczął tworząc podwaliny wielickiego samorządu terytorialnego w niepodległej Polsce po upadku komunizmu. W pierwszych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 r., uzyskał mandat radnego z ramienia w Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Wieliczka. Na pierwszej sesji w dniu 6 czerwca 1990 r. został wybrany pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieliczce. Pełnił tę funkcję do wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 18 września 1992 r. Piastował nieprzerwanie ten urząd przez ponad 14 lat, do dnia 2 grudnia 2006 r.
Działalność samorządowa Pana prof. Józefa Dudy nie ograniczała się do samorządu gminnego. W latach 2010-2018 był radnym Rady Powiatu Wielickiego, w której pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
W 2008 roku wrócił na swoją Alma Mater, gdzie pracował jako wykładowca i gdzie kontynuował swoją karierę naukową zwieńczoną w roku 2019 uzyskaniem tytułu Profesora Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Przez nadanie tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i szacunek za osobisty wkład Pana prof. Józefa Dudy w historię i rozwój naszego miasta.