Jubileusz 20-lecia działalności świetlicy św. Kingi

jubileusz 20-lecia działalności świetlicy św. Kingi

22 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce odbył się jubileusz 20-lecia działalności świetlicy św. Kingi.

W wydarzeniu udział wziął Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa oraz Dyrektor Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Dominika Chylińska. Podziękowań oraz miłych słów nie było końca! Gratuluję dotychczasowych sukcesów w działalności Placówki oraz życzę jeszcze wielu pięknych Jubileuszy.

Celem działań placówki jest udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom i stymulowanie ich rozwoju, zapewnienie dzieciom przyjaznej atmosfery do nauki, zabawy i odpoczynku oraz pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i kształtowanie dobrych relacji interpersonalnych. Wychowawcy w swoich działaniach stosują elementy pracy metodą Marii Montessori.

W ramach działań na terenie placówki:
– prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, ruchowe,
– pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych,
– przygotowanie wspólnie z wychowankami imprezy okolicznościowe (festyny, przedstawienia).

Organizowane są także wycieczki, spacery i wyjścia do kina. W okresie wakacyjnym dzieci wyjeżdżają na kolonie, a w czasie ferii zimowych korzystają z oferty zajęć proponowanych przez różne instytucie kulturalne. Świetlica chętnie angażuje się w realizację projektów artystycznych.

Inauguracja projektu RYNEK W CENTRUM KULTURY

Podczas sobotniego koncertu 26 maja 2018 r. Janusz Radek – jeden z najoryginalniejszych i bezkompromisowych artystów polskiej sceny muzycznej, który od ośmiu lat mieszka w pobliskiej Lednicy Górnej. Gość wykonał kilka dobrze znanych utworów: „Kiedy U-kochanie”, ”Dziękuję za miłość”, „Groszki i róże”, „Na moście w Avignone”, a także tych, które są owocem ostatnich projektów muzycznych.