Rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0

W Wielickiej Mediatece trwa międzynarodowa konferencja Samorząd 6.0 organizowana przez Miasto i Gminę Wieliczka, Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie oraz krakowski Uniwersytet Ekonomiczny .
Konferencję otwarły wystąpienia dr Artura Kozioła – burmistrza Wieliczki, dr hab. Stanisława Mazura – prof. i rektora UEK, prof. Tomasz Grodzicki Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, Viacheslav Vionarovskyi Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Liderzy i eksperci z wielu dziedzin nauki i praktyki samorządowej z całego świata (z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Peru i Indii) spotykają się, aby dyskutować o tym, jak rozwijać doskonalszy model samorządu przyszłości, który skutecznie odpowie na wyzwania, jakimi będę stawiać czoła mieszkańcy w kolejnych latach. Przez dwa dni w solnym mieście toczyć się będą debaty o trendach, praktykach oraz wyzwaniach rozwojowych przed którymi stoją samorządy. Usługi gospodarcze, nowoczesne finanse, rozwój społeczny i wreszcie samorząd to główne obszary tematyczne sesji plenarnych oraz stolikowych.
Patronat nad wydarzeniem objął Związek Miast Polskich oraz Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Rzeczpospolita.

Wyjątkowy wieczór w Wielickiej Mediatece

W przededniu organizowanej przez Miasto i Gminę WieliczkaMiędzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse” w Wielickiej Mediatece odbył się koncert, podczas którego Burmistrz Wieliczki wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienie, które jest formą podziękowania za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zgromadzeni gości wspólnie zsadzili również „Dąb Pokoju” przed Wielicką Mediateką jako wyraz solidarności i pokoju, poszanowania praw człowieka, wolności i demokracji.
NADANIE TYTUŁU PROFESORA
Podczas inauguracji uroczystego koncertu prezydent Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igor Iwanowicz Połownikow przyznał burmistrzowi Wieliczki Arturowi Koziołowi tytuł profesora uczelni. W ten sposób gospodarz solnego miasta uhonorowany został za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą ukraińskich uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.
Celem powstałej w 1992 Akademii jest rozwój potencjału naukowego, kładącego fundament pod budowę nowoczesnej gospodarki Ukrainy. Instytucja skupia się na promowaniu rozwoju i wdrażaniu nowych zaawansowanych technologii, zwiększaniu wydajności produkcji, rozwoju edukacji, medycyny poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowym i gospodarczym.
Na scenie Wielickiej Mediateki w koncercie zatytułowanym „Blask opery i czar operetki”. wystąpiła solistka Opery Krakowskiej i równocześnie profesor Akademii Muzycznej – Katarzyna Oleś – Blacha, a towarzyszył jej utalentowany Adrian Domarecki. Mieszkająca w wielickiej gminie śpiewaczka jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek krakowskiej sceny muzycznej. Jej dorobek zawiera najsławniejsze role operowe: Królową Nocy z „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta, Leonorę z „Trubadurów” Verdiego czy Musettę z „Cyganerii” Pucciniego. Towarzyszący jej na scenie młody tenor jest jednym z najbardziej obiecujących krakowskich artystów młodego pokolenia, aktualnie występującym jako solista na deskach opery w Magdeburgu. Ciekawostką może być fakt, iż studiował on śpiew w klasie swojej dzisiejszej muzycznej partnerki. Artystom na scenie towarzyszył kwintet smyczkowy ARSO Ensemble, tworzony przez muzyków Orkiestry Filharmonii Karpackiej w Rzeszowie.
MEDALE DOBROCI
Podczas uroczystego koncertu w Wielickiej Mediatece Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienia za pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Wyróżnienia trafiły do rąk przedstawicieli partnerskich samorządów oraz instytucji, których różne obszary działalności łączy jeden rdzeń – pomoc potrzebującym i wspieranie rozwoju na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców.
Wśród uhonorowanych znaleźli się: Miasta Partnerskie: Bergkamen, Fano, Saint-Andre – za wieloletnią współpracę i wsparcie mieszkańców, a także działania mające na celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wieliczka – za całokształt pełnionej służby dla społeczności Miasta i Gminy Wieliczka, a w sposób szczególny za pomoc przy organizacji wielu inicjatyw w tym pełnienie warty honorowej podczas uroczystości patriotycznych; Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Medyczna – za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi i pomoc medyczną udzielaną w sytuacji pandemii i wojny w Ukrainie; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – za wsparcie osób starszych, chorych i potrzebujących poprzez liczne akcje charytatywne, organizację zbiórek żywności, a także bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania, skierowane do osób starszych samotnych potrzebujących; Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju – za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, którego celem do poprawy dobrobytu wspólnot obywateli oraz rozwoju potencjału każdego z mieszkańców.
Instytut Zaawansowanych Badań i Współpracy – za działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, która daje możliwość poprawy jakość życia mieszkańców; Parafia Grabie – za otwartość i dotychczasową pomoc dla mieszkańców Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, gdzie obecnie przebywa blisko 300 uchodźców – głownie kobiet i dzieci; Ukraińska Akademia Technologiczna – za działania na rzecz rozwoju społecznego i wzmacniania krajowego potencjału naukowo – technicznego; Miasto Baryszewka – za organizację pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy z terenów objętych działaniami zbrojnymi.

List intencyjny ws. organizacji konferencji „samorząd 6.0.”

miedzynarodowa-konferencja-Samorzad-6.0.-rozwoj-spoleczny-uslugi-gospodarcze-nowoczesne-finanse-Artur_Koziol-Stanislaw_Mazur
W poniedziałek, 9 stycznia, podpisałem list intencyjny, na mocy którego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Miasto i Gmina Wieliczka podejmą współpracę przy organizacji międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2023 roku w Wieliczce. Porozumienie zostało podpisane prze zemnie osobiście oraz prof. dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zgodnie z zapisami listu Uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne przy ustaleniu programu oraz realizacji paneli dyskusyjnych podczas Konferencji naukowej, której organizatorem pozostaje Miasto i Gmina Wieliczka.
„Cieszę się, że jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozwijamy i pogłębiamy współpracę nie tylko z sektorem biznesowym, ale także samorządem lokalnym, czego doskonałym przykładem jest podpisane dziś porozumienie. Miasto i Gmina Wieliczka to piękne miejsce z olbrzymim potencjałem. Jestem pewien, że zainicjowana dziś współpraca będzie kontynuowana, przynosząc kolejne godne uwagi inicjatywy” – podkreślił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisław Mazur.
Osobiście dodałem, że… „Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy – dotyczące wspólnej organizacji kolejnej konferencji w czerwcu 2023 roku, to bardzo istotny moment z punktu widzenia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i samorządu. To również kolejny krok zacieśniający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, a Miastem Wieliczka, które zawsze w swojej historii budowało i wspierało ośrodki uniwersyteckie, wypełniając bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów.
Gdy mówimy o przyszłości samorządu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, należy pamiętać, o jego istocie i funkcji w ostatnich trzech dekadach – sprawnym zarządzaniu i organizowaniu życia wspólnot lokalnych miast i gmin. Budowanie samorządu, silnego przedstawicielstwa mieszkańców ugruntowało podstawy silnego demokratycznego kraju. Międzynarodowa Konferencja pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse” będzie wzmocnieniem procesu budowania wspólnot samorządowych poprzez obecność przedstawicieli świata nauki, izb gospodarczych oraz reprezentantów samorządów terytorialnych” – zaznaczyłem.
Warto dodać, iż prof. dr hab. Stanisław Mazur był gościem i prelegentem podczas Międzynarodowej Konferencji pn. Ekonomia – Finanse – Zarządzanie, która odbyła się w Wieliczce w minionym roku.
W spotkaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie udział wzięli: Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Agnieszka Szczepaniak zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Magdalena Golonka – dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.