Wyjątkowy wieczór w Wielickiej Mediatece

W przededniu organizowanej przez Miasto i Gminę WieliczkaMiędzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse” w Wielickiej Mediatece odbył się koncert, podczas którego Burmistrz Wieliczki wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienie, które jest formą podziękowania za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zgromadzeni gości wspólnie zsadzili również „Dąb Pokoju” przed Wielicką Mediateką jako wyraz solidarności i pokoju, poszanowania praw człowieka, wolności i demokracji.
NADANIE TYTUŁU PROFESORA
Podczas inauguracji uroczystego koncertu prezydent Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igor Iwanowicz Połownikow przyznał burmistrzowi Wieliczki Arturowi Koziołowi tytuł profesora uczelni. W ten sposób gospodarz solnego miasta uhonorowany został za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą ukraińskich uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.
Celem powstałej w 1992 Akademii jest rozwój potencjału naukowego, kładącego fundament pod budowę nowoczesnej gospodarki Ukrainy. Instytucja skupia się na promowaniu rozwoju i wdrażaniu nowych zaawansowanych technologii, zwiększaniu wydajności produkcji, rozwoju edukacji, medycyny poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowym i gospodarczym.
Na scenie Wielickiej Mediateki w koncercie zatytułowanym „Blask opery i czar operetki”. wystąpiła solistka Opery Krakowskiej i równocześnie profesor Akademii Muzycznej – Katarzyna Oleś – Blacha, a towarzyszył jej utalentowany Adrian Domarecki. Mieszkająca w wielickiej gminie śpiewaczka jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek krakowskiej sceny muzycznej. Jej dorobek zawiera najsławniejsze role operowe: Królową Nocy z „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta, Leonorę z „Trubadurów” Verdiego czy Musettę z „Cyganerii” Pucciniego. Towarzyszący jej na scenie młody tenor jest jednym z najbardziej obiecujących krakowskich artystów młodego pokolenia, aktualnie występującym jako solista na deskach opery w Magdeburgu. Ciekawostką może być fakt, iż studiował on śpiew w klasie swojej dzisiejszej muzycznej partnerki. Artystom na scenie towarzyszył kwintet smyczkowy ARSO Ensemble, tworzony przez muzyków Orkiestry Filharmonii Karpackiej w Rzeszowie.
MEDALE DOBROCI
Podczas uroczystego koncertu w Wielickiej Mediatece Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienia za pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Wyróżnienia trafiły do rąk przedstawicieli partnerskich samorządów oraz instytucji, których różne obszary działalności łączy jeden rdzeń – pomoc potrzebującym i wspieranie rozwoju na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców.
Wśród uhonorowanych znaleźli się: Miasta Partnerskie: Bergkamen, Fano, Saint-Andre – za wieloletnią współpracę i wsparcie mieszkańców, a także działania mające na celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wieliczka – za całokształt pełnionej służby dla społeczności Miasta i Gminy Wieliczka, a w sposób szczególny za pomoc przy organizacji wielu inicjatyw w tym pełnienie warty honorowej podczas uroczystości patriotycznych; Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Medyczna – za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi i pomoc medyczną udzielaną w sytuacji pandemii i wojny w Ukrainie; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – za wsparcie osób starszych, chorych i potrzebujących poprzez liczne akcje charytatywne, organizację zbiórek żywności, a także bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania, skierowane do osób starszych samotnych potrzebujących; Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju – za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, którego celem do poprawy dobrobytu wspólnot obywateli oraz rozwoju potencjału każdego z mieszkańców.
Instytut Zaawansowanych Badań i Współpracy – za działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, która daje możliwość poprawy jakość życia mieszkańców; Parafia Grabie – za otwartość i dotychczasową pomoc dla mieszkańców Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, gdzie obecnie przebywa blisko 300 uchodźców – głownie kobiet i dzieci; Ukraińska Akademia Technologiczna – za działania na rzecz rozwoju społecznego i wzmacniania krajowego potencjału naukowo – technicznego; Miasto Baryszewka – za organizację pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy z terenów objętych działaniami zbrojnymi.