Samorząd jako zarządzanie usługami społecznymi

Podczas Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0. panel samorządowy – „Samorząd jako zarządzanie usługami społecznymi” zgromadził reprezentantów samorządu oraz środowisk naukowych.
Paneliści odpowiadali na pytanie, co samorządy mogą robić w sprawach ekologicznych i jak z przekazem docierać do członków społeczności. Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu podkreślał wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i równoczesną obronę monopolu na produkcję energii przez rząd, co uniemożliwia produkcję własnej energii. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaznaczał konieczność tworzenia metropolii w celu wspólnego rozwiązywania problemów.
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka swoją wypowiedź poświęcił potrzebie tworzenia warunków dla mieszkańców, żeby mogli wprowadzać zmiany. „Bardzo często zrównoważonym rozwoju w skali globalnej. Cieszę się, że mówimy o nim w małej Wieliczce, bo on dokonuje się na najbardziej podstawowym poziomie w małych miejscowościach. W ostatnich latach budowaliśmy i wymienialiśmy kanalizację. Czy to nie jest działanie ekologiczne. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy tego nie zrobili katastrofa ekologiczna” – podkreślał gospodarz Wieliczki.
Profesor Stanisław Mazur – rektor UEK: „Żarty się skończyły, pędzimy jako jeden z elementów galaktyki, sami zabijając podstawy naszego funkcjonowania. Kiedy patrzymy na transformację energetyczną, musimy mówić o rewolucji. Bo to nie tylko ograniczenie emisji, to też zmiana biznesowa, a przede wszystkim – zmiana cywilizacyjna. Żeby ona się udała potrzebnych jest kilka elementów. Potrzebna jest świadomość ekologiczna konsumentów – jest ona coraz wyższa, drugi – technologia – z tym nie ma problemów. Trzeci element to władza polityczna tworząca ramy do tego, żeby obywatele korzystali z tego, co jest ich prawem a nie przywilejem. I tu mamy problem. Warto podkreślić, że brak synchronizowania po stronie rządu działań regulacyjnych i finansowych, tworzących przestrzeń dla rewolucji ekologicznej nie jest podyktowana nieudolnością. Mam wrażenie, że jest to zakorzenione w jakimś obłąkańczym projekcie, w którym to co zielone połączone z samorządami nie mieści się w jakimś schemacie myślowym tych, którzy podejmują te decyzje, bez podjęcia których nie sposób rewolucji przeprowadzić.”
Profesor Zbigniew Makieła – podkreślał problem wynikający ze sposobu prowadzenia polityki przez władze centralne polegające na wykluczaniu pewnych grup społecznych poprzez kierowanie do nich ofert o charakterze antyekologicznym – np. tani węgiel „Nie może być tak, że rodzice wyrzucają swoje śmieci do lasu, a młodzież w ramach Dnia Świata idzie i sprząta”.
Burmistrz Michałowa opowiadał o zbudowanej biogazowni i przeszkodach ze strony przepisów, które uniemożliwiają korzystanie z tego źródła zielonej energii. Witold Cempel – prezes Zarządu FlexSim InterMarium mówił o wykorzystaniu nowych technologii w projektach samorządowych.
Rozmawiano też o rozwoju technologicznym i zapobieganiu wykluczania cyfrowego.

Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnych wspólnot lokalnych

Drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0. w Wieliczce, rozpoczął się od wystąpień wprowadzających do panelu dyskusyjnego pn. „Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnych wspólnot mieszkańców”
„Chcieliśmy dziś wzmocnić wczorajszy głos naukowców głosem samorządowców” – zaznaczył gospodarz wydarzenia – Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. „Potrzebna jest ciężka praca, o czym wielokrotnie mówiłem, ale też chcę podkreślić, że w drogę ku przyszłości wyruszamy przygotowani i z dużym doświadczeniem. Samorządowcy prezentują opracowane rozwiązania programowe w najważniejszych obszarach. Musimy o tych proponowanych rozwiązaniach mówić i to mówić odważnie. Żeby samorząd miał przyszłość, określone zasady muszą zostać spełnione.”
Zarówno prezydent Sopotu i równocześnie prezes Ruchu Samorządowego – Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu, jak i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – podkreślali kryzysową sytuację, w jakiej znalazł się samorząd. Sytuację wywołaną przez czynniki zewnętrzne. Mówili o wadze możliwości samostanowienia i zagrożeniu, jakim jest prowadzona przez rząd centralizacja – „Jest zrozumienie, dla tego, że samorząd jest najważniejszy, decentralizacja jest najważniejsza. Bo co małe to piękne, a wielkie niekoniecznie. Takie kraje jak Rumunia, Włochy czy Polska to zbyt duże kraje, żeby nimi zarządzać z jednego punktu na mapie” – mówił prezydent Sopotu.
Jacek Sutryk odwołał się do spotkania samorządowców w Gdańsku z okazji 30-lecia istnienia samorządu, kiedy to przygotowano 21 postulatów, których celem była poprawa warunków finansowo prawnych, w jakich działa samorząd. „Nie sądziliśmy wtedy, że trzeba będzie bronić tych podstawowych warunków w ramach, których przychodzi nam funkcjonować. Rosną wydatki bieżące, maleją wpływy własne, a dzieje się to wszystko w warunkach wzrostu gospodarczego. A mimo to nie starcza”.
Mer partnerskiego miasta Elizabeth Masé podkreślała wagę konferencji dla możliwości znajdywania wspólnych rozwiązań. „Szczególnie ważna jest kwesta zrównoważonego rozwoju dla przyszłości mojej lokalnej społeczności i dla wszystkich innych społeczności”.
Prezydent Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Marius Galbenus – „Wieliczka może stać się platformą projektowania zrównoważonego rozwoju. Lokalni liderzy są głęboko związani ze swoimi społecznościami. Zrównoważona Europa, zrównoważony świat oznacza więcej władzy na lokalnym poziomie , więcej niezależności i więcej możliwości samorządów kreowania własnych polityk bazujących na tym, czego potrzebują mieszkańcy”.
Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli, prezydent Instytutu Studiów Zaawansowanych i Współpracy w swoim wystąpienie przywołał słowa papieża Franciszka: „Jako jednostki ponieśliśmy porażkę, ale podniesiemy się”. Mówił o konieczności sięgania wyobraźnią jeszcze dalej niż wskazuje na to pojęcie „zrównoważony”, o wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych dla tworzenia lepszej przyszłości, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przywołał też Marka Aureliusza: „Niech przeszkoda stanie się sposobem”.
Uczestnicy debaty pn.„Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnychwspólnot mieszkańców” dyskutowali na temat wyzwań stojących przed społecznościami miast i gmin.
„Polska jest kwitnącym krajem – podkreślał prof. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania społecznego UJ – ale nie jest to zasługa rządu centralnego, ale tych, którzy przewodzą lokalnym społecznościom. Przez ostatnie 30 lat koncentrowaliśmy się na rozwoju ekonomicznym, trochę mniej na rozwoju społecznym, i w ogóle na rozwoju zrównoważonym. Musimy przekierować naszą uwagę z samego wzrostu na wzrost zrównoważony, czyli inkluzywny, też dla naszych dzieci i wnuków. Dr Artur Kozioł otwiera nam przestrzeń dla takiej debaty. Mamy też cel cele – dokładnie 17 wyznaczonych przez UN. Ale na żadne wyzwanie nie odpowiemy jeśli będziemy działali zamknięci we własnych przestrzeniach. Musimy opuścić naszą wieżę z kości słoniowej, dotyczy to zarówno środowiska naukowego, biznesowego, jak i lokalnych społeczności.”
Adam Musiuk zastępca prezydenta Białegostoku podkreślał: „Dziś najważniejszy jest człowiek – samorząd ma siłę i mądrość, żeby połączyć działania różnych obszarów, biznesu, nauki, żeby działać na rzecz potrzeb lokalnych”.
Tomasz Lubowiecki – prezes 7R podkreslał dobrą współpracę pomiędzy wielickim samorządem i firmą 7R, która swoją siedzibę ma w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Mówiono również o zmianach, jakie zajdą w przyszłości dzięki sztucznej inteligencji i wyzwaniach a także zagrożeniach z tym związanych: prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli.

 

GALA SAMORZĄD 6.0

Po pierwszym dniu debat i rozmów ogniskujących się na tematach związanych z Samorządem przyszłości nadeszła pora na wydarzenia towarzyszące konferencji. W szczególnych okolicznościach – po raz pierwszy w nowym budynku Centrum Edukacyjno – Konferencyjnego przy ul Jedynaka, gdzie mieścić się będzie nowa szkoła podstawowa, zgromadziła się publiczność, by świętować 30-lecie Orkiestry Straussowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. Orkiestra jest doskonale znana mieszkańcom Wieliczki – to tu odbywa się uznany festiwal Summer Music Festiwal, którego pomysłodawcami i organizatorami są Jerzy Sobeńko oraz Jolanta Suder. Tu muzycy grają koncerty uświetniające szczególne wydarzenia i okazje. Podczas dzisiejszego koncertu wystąpili artyści dobrze znani wielickim melomanom: Monika Węgiel, Julia Frączek, Yulia Ponomar, a także młoda Emilia Azierska i uznany aktor scen muzycznych – Tomasz Steciuk .
Artyści wykonali szereg światowych przebojów w specjalnie przygotowanych aranżacjach, między innymi utworów znanych z wykonań Sary Brightman ,Toma Jonesa, Mirelle Mathieu czy zespołu Queen. Koncert jak zawsze prowadziła niezastąpiona Jolanta Suder.
Nie brakowało znakomitych wykonań, humoru wzruszeń żywiołowej reakcji publiczności i życzeń kolejny wielu lat artystycznej działalności.
Nagrody Zrównoważonego Rozwoju
Nagrody wręczyli Pan Marius Galbenusa Prezes Centrum Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju oraz Alina Bilan Prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński – Współorganizator Konferencji Samorząd 6.0, Międzynarodowy Lider w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego zapewniający wsparcie najlepszym naukowcom w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Nagrody odebrali:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Współorganizator Konferencji Samorząd 6.0. Jeden z najlepszych ośrodków naukowo – badawczych o profilu ekonomicznym, prowadzący szerokie badania w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach ekonomii, finansów, gospodarki i administracji publicznej.
Nagrodę odebrał Pan dr hab. Bernard Ziębicki, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
Ruch Samorządowy „Tak dla Polski” – Partner Konferencji Samorząd 6.0, Stowarzyszenie zrzeszające samorządowców – wójtów, burmistrzów i prezydentów z całej Polski, organizacja wzmacniająca polski samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, odpowiadające na największe stojące przed samorządem wyzwania w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Nagrodę odebrał Jacek Surtyk Prezydent Wrocławia, wiceprezes Ruchu Samorządowego „Tak dla Polski”
Uniwersytet Studiów Politycznych i Samorządowych w Bukareszcie (SNSPA)
Za wprowadzenie zasad, siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki, samorządu i gospodarki.
Nagrodę odebrał przedstawiciel uczelni – Prof. Arpad Todor
Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka
Nagroda dla lokalnej społeczności w obszarze wsparcia, wrażliwości i odwagi w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Nagrodę odebrał – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Pan Tadeusz Luraniec.
Wyróżnieni w sposób szczególny również uczestnicy Konferencji Samorząd 6.0 za wsparcie i współorganizację międzynarodowej konferencji
nagrody wręczył dr Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki dla:
Marius Galbenusa – Prezesa Centrum Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, Rumunia
Prof. Gabriele Pao – Pei Andreoli Prezydent of IASC, Włochy
Piotra Krzystka – Prezydenta Szczecina, Wiceprezesa Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej
Prof. Dr hab. Wojciecha Czakona – Uniwersytet Jagielloński, członka rady programowej Konferencji Samorząd 6.0
Prof. dr hab. Zbigniewa Makieła– Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członka rady programowej Konferencji Samorząd 6.0.