GALA SAMORZĄD 6.0

Po pierwszym dniu debat i rozmów ogniskujących się na tematach związanych z Samorządem przyszłości nadeszła pora na wydarzenia towarzyszące konferencji. W szczególnych okolicznościach – po raz pierwszy w nowym budynku Centrum Edukacyjno – Konferencyjnego przy ul Jedynaka, gdzie mieścić się będzie nowa szkoła podstawowa, zgromadziła się publiczność, by świętować 30-lecie Orkiestry Straussowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. Orkiestra jest doskonale znana mieszkańcom Wieliczki – to tu odbywa się uznany festiwal Summer Music Festiwal, którego pomysłodawcami i organizatorami są Jerzy Sobeńko oraz Jolanta Suder. Tu muzycy grają koncerty uświetniające szczególne wydarzenia i okazje. Podczas dzisiejszego koncertu wystąpili artyści dobrze znani wielickim melomanom: Monika Węgiel, Julia Frączek, Yulia Ponomar, a także młoda Emilia Azierska i uznany aktor scen muzycznych – Tomasz Steciuk .
Artyści wykonali szereg światowych przebojów w specjalnie przygotowanych aranżacjach, między innymi utworów znanych z wykonań Sary Brightman ,Toma Jonesa, Mirelle Mathieu czy zespołu Queen. Koncert jak zawsze prowadziła niezastąpiona Jolanta Suder.
Nie brakowało znakomitych wykonań, humoru wzruszeń żywiołowej reakcji publiczności i życzeń kolejny wielu lat artystycznej działalności.
Nagrody Zrównoważonego Rozwoju
Nagrody wręczyli Pan Marius Galbenusa Prezes Centrum Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju oraz Alina Bilan Prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński – Współorganizator Konferencji Samorząd 6.0, Międzynarodowy Lider w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego zapewniający wsparcie najlepszym naukowcom w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Nagrody odebrali:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Współorganizator Konferencji Samorząd 6.0. Jeden z najlepszych ośrodków naukowo – badawczych o profilu ekonomicznym, prowadzący szerokie badania w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach ekonomii, finansów, gospodarki i administracji publicznej.
Nagrodę odebrał Pan dr hab. Bernard Ziębicki, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
Ruch Samorządowy „Tak dla Polski” – Partner Konferencji Samorząd 6.0, Stowarzyszenie zrzeszające samorządowców – wójtów, burmistrzów i prezydentów z całej Polski, organizacja wzmacniająca polski samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, odpowiadające na największe stojące przed samorządem wyzwania w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Nagrodę odebrał Jacek Surtyk Prezydent Wrocławia, wiceprezes Ruchu Samorządowego „Tak dla Polski”
Uniwersytet Studiów Politycznych i Samorządowych w Bukareszcie (SNSPA)
Za wprowadzenie zasad, siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki, samorządu i gospodarki.
Nagrodę odebrał przedstawiciel uczelni – Prof. Arpad Todor
Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka
Nagroda dla lokalnej społeczności w obszarze wsparcia, wrażliwości i odwagi w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Nagrodę odebrał – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Pan Tadeusz Luraniec.
Wyróżnieni w sposób szczególny również uczestnicy Konferencji Samorząd 6.0 za wsparcie i współorganizację międzynarodowej konferencji
nagrody wręczył dr Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki dla:
Marius Galbenusa – Prezesa Centrum Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, Rumunia
Prof. Gabriele Pao – Pei Andreoli Prezydent of IASC, Włochy
Piotra Krzystka – Prezydenta Szczecina, Wiceprezesa Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej
Prof. Dr hab. Wojciecha Czakona – Uniwersytet Jagielloński, członka rady programowej Konferencji Samorząd 6.0
Prof. dr hab. Zbigniewa Makieła– Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członka rady programowej Konferencji Samorząd 6.0.