Samorząd jako zarządzanie usługami społecznymi

Podczas Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0. panel samorządowy – „Samorząd jako zarządzanie usługami społecznymi” zgromadził reprezentantów samorządu oraz środowisk naukowych.
Paneliści odpowiadali na pytanie, co samorządy mogą robić w sprawach ekologicznych i jak z przekazem docierać do członków społeczności. Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu podkreślał wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i równoczesną obronę monopolu na produkcję energii przez rząd, co uniemożliwia produkcję własnej energii. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaznaczał konieczność tworzenia metropolii w celu wspólnego rozwiązywania problemów.
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka swoją wypowiedź poświęcił potrzebie tworzenia warunków dla mieszkańców, żeby mogli wprowadzać zmiany. „Bardzo często zrównoważonym rozwoju w skali globalnej. Cieszę się, że mówimy o nim w małej Wieliczce, bo on dokonuje się na najbardziej podstawowym poziomie w małych miejscowościach. W ostatnich latach budowaliśmy i wymienialiśmy kanalizację. Czy to nie jest działanie ekologiczne. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy tego nie zrobili katastrofa ekologiczna” – podkreślał gospodarz Wieliczki.
Profesor Stanisław Mazur – rektor UEK: „Żarty się skończyły, pędzimy jako jeden z elementów galaktyki, sami zabijając podstawy naszego funkcjonowania. Kiedy patrzymy na transformację energetyczną, musimy mówić o rewolucji. Bo to nie tylko ograniczenie emisji, to też zmiana biznesowa, a przede wszystkim – zmiana cywilizacyjna. Żeby ona się udała potrzebnych jest kilka elementów. Potrzebna jest świadomość ekologiczna konsumentów – jest ona coraz wyższa, drugi – technologia – z tym nie ma problemów. Trzeci element to władza polityczna tworząca ramy do tego, żeby obywatele korzystali z tego, co jest ich prawem a nie przywilejem. I tu mamy problem. Warto podkreślić, że brak synchronizowania po stronie rządu działań regulacyjnych i finansowych, tworzących przestrzeń dla rewolucji ekologicznej nie jest podyktowana nieudolnością. Mam wrażenie, że jest to zakorzenione w jakimś obłąkańczym projekcie, w którym to co zielone połączone z samorządami nie mieści się w jakimś schemacie myślowym tych, którzy podejmują te decyzje, bez podjęcia których nie sposób rewolucji przeprowadzić.”
Profesor Zbigniew Makieła – podkreślał problem wynikający ze sposobu prowadzenia polityki przez władze centralne polegające na wykluczaniu pewnych grup społecznych poprzez kierowanie do nich ofert o charakterze antyekologicznym – np. tani węgiel „Nie może być tak, że rodzice wyrzucają swoje śmieci do lasu, a młodzież w ramach Dnia Świata idzie i sprząta”.
Burmistrz Michałowa opowiadał o zbudowanej biogazowni i przeszkodach ze strony przepisów, które uniemożliwiają korzystanie z tego źródła zielonej energii. Witold Cempel – prezes Zarządu FlexSim InterMarium mówił o wykorzystaniu nowych technologii w projektach samorządowych.
Rozmawiano też o rozwoju technologicznym i zapobieganiu wykluczania cyfrowego.