Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnych wspólnot lokalnych

Drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0. w Wieliczce, rozpoczął się od wystąpień wprowadzających do panelu dyskusyjnego pn. „Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnych wspólnot mieszkańców”
„Chcieliśmy dziś wzmocnić wczorajszy głos naukowców głosem samorządowców” – zaznaczył gospodarz wydarzenia – Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. „Potrzebna jest ciężka praca, o czym wielokrotnie mówiłem, ale też chcę podkreślić, że w drogę ku przyszłości wyruszamy przygotowani i z dużym doświadczeniem. Samorządowcy prezentują opracowane rozwiązania programowe w najważniejszych obszarach. Musimy o tych proponowanych rozwiązaniach mówić i to mówić odważnie. Żeby samorząd miał przyszłość, określone zasady muszą zostać spełnione.”
Zarówno prezydent Sopotu i równocześnie prezes Ruchu Samorządowego – Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu, jak i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – podkreślali kryzysową sytuację, w jakiej znalazł się samorząd. Sytuację wywołaną przez czynniki zewnętrzne. Mówili o wadze możliwości samostanowienia i zagrożeniu, jakim jest prowadzona przez rząd centralizacja – „Jest zrozumienie, dla tego, że samorząd jest najważniejszy, decentralizacja jest najważniejsza. Bo co małe to piękne, a wielkie niekoniecznie. Takie kraje jak Rumunia, Włochy czy Polska to zbyt duże kraje, żeby nimi zarządzać z jednego punktu na mapie” – mówił prezydent Sopotu.
Jacek Sutryk odwołał się do spotkania samorządowców w Gdańsku z okazji 30-lecia istnienia samorządu, kiedy to przygotowano 21 postulatów, których celem była poprawa warunków finansowo prawnych, w jakich działa samorząd. „Nie sądziliśmy wtedy, że trzeba będzie bronić tych podstawowych warunków w ramach, których przychodzi nam funkcjonować. Rosną wydatki bieżące, maleją wpływy własne, a dzieje się to wszystko w warunkach wzrostu gospodarczego. A mimo to nie starcza”.
Mer partnerskiego miasta Elizabeth Masé podkreślała wagę konferencji dla możliwości znajdywania wspólnych rozwiązań. „Szczególnie ważna jest kwesta zrównoważonego rozwoju dla przyszłości mojej lokalnej społeczności i dla wszystkich innych społeczności”.
Prezydent Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Marius Galbenus – „Wieliczka może stać się platformą projektowania zrównoważonego rozwoju. Lokalni liderzy są głęboko związani ze swoimi społecznościami. Zrównoważona Europa, zrównoważony świat oznacza więcej władzy na lokalnym poziomie , więcej niezależności i więcej możliwości samorządów kreowania własnych polityk bazujących na tym, czego potrzebują mieszkańcy”.
Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli, prezydent Instytutu Studiów Zaawansowanych i Współpracy w swoim wystąpienie przywołał słowa papieża Franciszka: „Jako jednostki ponieśliśmy porażkę, ale podniesiemy się”. Mówił o konieczności sięgania wyobraźnią jeszcze dalej niż wskazuje na to pojęcie „zrównoważony”, o wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych dla tworzenia lepszej przyszłości, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przywołał też Marka Aureliusza: „Niech przeszkoda stanie się sposobem”.
Uczestnicy debaty pn.„Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnychwspólnot mieszkańców” dyskutowali na temat wyzwań stojących przed społecznościami miast i gmin.
„Polska jest kwitnącym krajem – podkreślał prof. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania społecznego UJ – ale nie jest to zasługa rządu centralnego, ale tych, którzy przewodzą lokalnym społecznościom. Przez ostatnie 30 lat koncentrowaliśmy się na rozwoju ekonomicznym, trochę mniej na rozwoju społecznym, i w ogóle na rozwoju zrównoważonym. Musimy przekierować naszą uwagę z samego wzrostu na wzrost zrównoważony, czyli inkluzywny, też dla naszych dzieci i wnuków. Dr Artur Kozioł otwiera nam przestrzeń dla takiej debaty. Mamy też cel cele – dokładnie 17 wyznaczonych przez UN. Ale na żadne wyzwanie nie odpowiemy jeśli będziemy działali zamknięci we własnych przestrzeniach. Musimy opuścić naszą wieżę z kości słoniowej, dotyczy to zarówno środowiska naukowego, biznesowego, jak i lokalnych społeczności.”
Adam Musiuk zastępca prezydenta Białegostoku podkreślał: „Dziś najważniejszy jest człowiek – samorząd ma siłę i mądrość, żeby połączyć działania różnych obszarów, biznesu, nauki, żeby działać na rzecz potrzeb lokalnych”.
Tomasz Lubowiecki – prezes 7R podkreslał dobrą współpracę pomiędzy wielickim samorządem i firmą 7R, która swoją siedzibę ma w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Mówiono również o zmianach, jakie zajdą w przyszłości dzięki sztucznej inteligencji i wyzwaniach a także zagrożeniach z tym związanych: prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli.