Obrady Zarządu Województwa Małopolskiego w Wieliczce

Obrady Zarządu Województwa Małopolskiego w Wieliczce z Burmistrzem Arturem Koziołem Marszałek Jacek Krupa Wicemarszałek Wojciech Kozak

Dnia 5 kwietnia 2018 r. Wieliczka stała się miejscem obrad Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Podczas spotkania w wielickim „Magistracie” marszałek Jacek Krupa wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem przekazali samorządowcom powiatu wielickiego „promesy” potwierdzające otrzymanie unijnej dotacji. Wartość projektów na najbliższe dwa lata dla powiatu wielickiego wyniesie prawie 38 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

W obradach uczestniczyli: starosta Jacek Juszkiewicz, wicestarosta Łukasz Sadkiewicz, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, burmistrz Niepołomic Roman Ptak, wójt gminy Biskupice Henryk Gawor, wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas, wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek.

Środki przekazane na projekty rewitalizacyjne w Wieliczce zadowolą przede wszystkim miłośników kultury, ponieważ jeszcze w tym roku zakończy się budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego. Mieszkańcy solnego miasta znajdą tam nowoczesną mediatekę, salę widowiskową i kinową, a także bogatą ofertę zajęć artystycznych czy edukacyjnych. Co ważne, obiekt został tak zaprojektowany, by osoby niepełnosprawne nie miały żadnych problemów z przemieszczaniem po budynku. Inwestycja została oszacowana na blisko 18 mln zł, z czego ponad 5 mln zł pochodzi z RPO WM.

Dziś w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce przebywa rocznie ponad milion osób. Jestem przekonany, że Wielicka Mediateka będzie cieszyła się podobnym zainteresowaniem. Nowe Centrum Społeczne stanowić będzie połączenie tradycji z nowoczesnością a zarazem zapewni wielofunkcyjność obiektu, która jest tak ważna w organizacji czasu wolnego. Cieszę się, dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego mogliśmy wybudować tak piękny obiekt.

Dotacje unijne przyznane Wieliczce sprzyjają także rozwojowi zaplecza sportowego. Dzięki wsparciu z RPO WM w wysokości 1,5 mln zł przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce powstała nowa sala gimnastyczna i boisko sportowe. Obiekt służy przede wszystkim uczniom, ale warto dodać, że jest też przystosowany do organizacji szkolnych zawodów – na widowni przewidziano miejsce dla blisko setki widzów. Koszt całego projektu to ponad 2,8 mln zł.

Spotkanie w Wieliczce stało się także okazją do podpisania kolejnych umów dotacyjnych na organizację autobusowych linii dowozowych (ALD), które funkcjonują od 1 września ubiegłego roku dzięki współpracy Województwa Małopolskiego oraz gmin Wieliczka, Gdów i Świątniki Górne. Po kilku miesiącach funkcjonowania autobusowych linii dowozowych, samorządowcy są zgodni – pomysł się sprawdza. Mieszkańcy korzystają z dotowanych przejazdów, dlatego Województwo Małopolskie i gminy Wieliczka oraz Gdów postanowiły w dalszym ciągu współpracować przy organizacji tej komunikacji. Na mocy podpisanych 5 kwietnia umów, gminy przekazały województwu dotacje celowe o łącznej wysokości blisko 2 mln zł – 1,9 mln zł pochodzą z budżetu Wieliczki, 30 tys. zł od Gdowa.

Jesteśmy na drugim etapie rozwoju transportu kolejowego, razem z Województwem Małopolskim stworzyliśmy system komunikacji autobusowej, integralnej z połączeniami kolejowymi. Pierwsze lata wprowadzenia tego pilotażowego rozwiązania osiągnęły sukces porównywalny do stworzonego połączenia kolejowego między Wieliczką a Balicami. Po zakończeniu obecnie trwających inwestycji kolejowych w pełni dostrzeżemy trafność tych rozwiązań komunikacyjnych.

 

Podpisanie umowy na rozwój transportu w gminie Wieliczka

podpisanie umowy na rozwój transportu w gminie Wieliczka Artur Kozioł z Wojciech Kozak

1 września 2017 r. na pętli autobusowej przy przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia uczestniczyłem w podpisaniu umów na autobusowe linie dowozowe do kolejnych miejscowości w gminie Wieliczka, a także do sąsiednich gmin. Umowy i oświadczenia podpisali także marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, wicemarszałek Wojciech Kozak, prezes Kolei Małopolskich Grzegorz Stawowy i przedstawiciele gmin Świątniki Górne i Gdów.

Z dniem 1 września 2017 r. rozszerzona została siatka komunikacyjna autobusów kursujących pomiędzy przystankiem kolejowym Wieliczka Rynek Kopalnia a sołectwami w gminie Wieliczka.

Do obecnie funkcjonujących linii autobusowych:

R1 – Wieliczka-Rożnowa-Pawlikowice-Koźmice Małe-Grajów,

B1 – Wieliczka-Rożnowa-Siercza-Koźmice Wielkie-Byszyce

D1 – Wieliczka-Mietniów-Chorągwica-Dobranowice

dołączą dwie kolejne linie:

S1 – Wieliczka-Grabówki-Sygneczów-Podstolice,

G1/G2 – Wieliczka-ul. Bogucka-ul. Długa-ul. Wygoda-Czarnochowice-Śledziejowice-Kokotów-Węgrzce Wielkie. Ta druga linia wkrótce zostanie wydłużona także do Grabia.
Koleje Małopolskie to wielki sukces Województwa Małopolskiego. Kolejnym ważnym krokiem jest rozwój zintegrowanego transportu, w ramach którego uruchomione zostały autobusy dowożące do przystanków kolejowych, za co bardzo dziękuję Panu Marszałkowi. Ciesze się, że od początku uczestniczymy w rozwoju komunikacji organizowanej przez Koleje Małopolskie. Dla mieszkańców Wieliczki jest niezwykle ważne, iż od dnia dzisiejszego siatka połączeń obejmuje zarówno północ, jak i południe gminy Wieliczka.”

Operatorem linii są Koleje Małopolskie, na których zlecenie autobusy wraz z kierowcami zapewnia firma Mobilis, największy prywatny przewoźnik w Polsce oraz niezależny operator obsługujący komunikację miejską w Krakowie.

Szczegółowe rozkłady jazdy poszczególnych linii autobusowych (D1, R1, B1, S1, G1 i G2) są dostępne na stronie >> www.mobilis.pl <<.

Uruchomione dzisiaj autobusowe linie dowozowe to nie tylko wygodny, ale też najtańszy sposób na dostanie się ze swojej miejscowości do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia. Cena biletu normalnego jednorazowego wynosi 3,30 zł (ważność biletu: 2 godziny). Z ustawowymi zniżkami – jeszcze mniej.