Obrady Zarządu Województwa Małopolskiego w Wieliczce

Obrady Zarządu Województwa Małopolskiego w Wieliczce z Burmistrzem Arturem Koziołem Marszałek Jacek Krupa Wicemarszałek Wojciech Kozak

Dnia 5 kwietnia 2018 r. Wieliczka stała się miejscem obrad Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Podczas spotkania w wielickim „Magistracie” marszałek Jacek Krupa wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem przekazali samorządowcom powiatu wielickiego „promesy” potwierdzające otrzymanie unijnej dotacji. Wartość projektów na najbliższe dwa lata dla powiatu wielickiego wyniesie prawie 38 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

W obradach uczestniczyli: starosta Jacek Juszkiewicz, wicestarosta Łukasz Sadkiewicz, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, burmistrz Niepołomic Roman Ptak, wójt gminy Biskupice Henryk Gawor, wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas, wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek.

Środki przekazane na projekty rewitalizacyjne w Wieliczce zadowolą przede wszystkim miłośników kultury, ponieważ jeszcze w tym roku zakończy się budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego. Mieszkańcy solnego miasta znajdą tam nowoczesną mediatekę, salę widowiskową i kinową, a także bogatą ofertę zajęć artystycznych czy edukacyjnych. Co ważne, obiekt został tak zaprojektowany, by osoby niepełnosprawne nie miały żadnych problemów z przemieszczaniem po budynku. Inwestycja została oszacowana na blisko 18 mln zł, z czego ponad 5 mln zł pochodzi z RPO WM.

Dziś w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce przebywa rocznie ponad milion osób. Jestem przekonany, że Wielicka Mediateka będzie cieszyła się podobnym zainteresowaniem. Nowe Centrum Społeczne stanowić będzie połączenie tradycji z nowoczesnością a zarazem zapewni wielofunkcyjność obiektu, która jest tak ważna w organizacji czasu wolnego. Cieszę się, dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego mogliśmy wybudować tak piękny obiekt.

Dotacje unijne przyznane Wieliczce sprzyjają także rozwojowi zaplecza sportowego. Dzięki wsparciu z RPO WM w wysokości 1,5 mln zł przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce powstała nowa sala gimnastyczna i boisko sportowe. Obiekt służy przede wszystkim uczniom, ale warto dodać, że jest też przystosowany do organizacji szkolnych zawodów – na widowni przewidziano miejsce dla blisko setki widzów. Koszt całego projektu to ponad 2,8 mln zł.

Spotkanie w Wieliczce stało się także okazją do podpisania kolejnych umów dotacyjnych na organizację autobusowych linii dowozowych (ALD), które funkcjonują od 1 września ubiegłego roku dzięki współpracy Województwa Małopolskiego oraz gmin Wieliczka, Gdów i Świątniki Górne. Po kilku miesiącach funkcjonowania autobusowych linii dowozowych, samorządowcy są zgodni – pomysł się sprawdza. Mieszkańcy korzystają z dotowanych przejazdów, dlatego Województwo Małopolskie i gminy Wieliczka oraz Gdów postanowiły w dalszym ciągu współpracować przy organizacji tej komunikacji. Na mocy podpisanych 5 kwietnia umów, gminy przekazały województwu dotacje celowe o łącznej wysokości blisko 2 mln zł – 1,9 mln zł pochodzą z budżetu Wieliczki, 30 tys. zł od Gdowa.

Jesteśmy na drugim etapie rozwoju transportu kolejowego, razem z Województwem Małopolskim stworzyliśmy system komunikacji autobusowej, integralnej z połączeniami kolejowymi. Pierwsze lata wprowadzenia tego pilotażowego rozwiązania osiągnęły sukces porównywalny do stworzonego połączenia kolejowego między Wieliczką a Balicami. Po zakończeniu obecnie trwających inwestycji kolejowych w pełni dostrzeżemy trafność tych rozwiązań komunikacyjnych.