Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce

podpisanie listu intencyjnego budowa szpitala geriatrycznego w Wieliczce Artur Kozioł
W dniu 28 października 2021 r. w Krakowie, w obecności dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcina Jędrychowskiego oraz prof. dr hab. Jerzego Wordliczka Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum – w imieniu Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, podpisaliśmy List Intencyjny dotyczący wyrażenia woli współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce.
Strony wyraziły wolę współpracy w zakresie:
  1. Budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów.
  2. Pozyskiwania partnerów dla realizacji w/w celu, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
  3. Podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej dla realizacji celu.
  4. Wymiany informacji dot. działań zmierzających do realizacji budowy Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów, organizacji spotkań, narad, konferencji, opartych o posiadany potencjał kadrowy Stron dla osiągnięcia celu objętego listem intencyjnym.
Gmina Wieliczka – w myśl porozumienia – deklaruje pozyskanie, a następnie przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w granicach Miasta Wieliczka i po uzyskaniu prawem wymaganych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce. Deklaruje również uzbrojenie terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego i Centrum Dydaktycznego dla Studentów oraz zapewnienie rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
Ze strony Uniwersytetu i Szpitala została złożona deklaracja udzielania wskazówek, konsultacji i innej możliwej pomocy dla realizacji celu określonego w Liście Intencyjnym. Uniwersytet Jagielloński deklaruje również wolę współpracy w zakresie wykorzystania nowo wybudowanego obiektu Szpitala Geriatrycznego do realizacji celów statutowych, w szczególności kształcenia studentów w dziedzinie nauk medycznych w ramach Centrum Dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.
Szpital Uniwersytecki dysponujący nową siedzibą w Krakowie Prokocimiu – dzielnicy sąsiadującej z Gminą Wieliczka, mając na uwadze perspektywę dalszego rozwoju deklaruje wolę współpracy, umożliwiającej prowadzenie Szpitala Geriatrycznego i udzielanie w nim świadczeń zdrowotnych, a także realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Budowa Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce jest niezwykle oczekiwana, bowiem od wielu lat obserwuje się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, przy czym znacząco wzrasta również liczba osób starszych, czego naturalną konsekwencją jest potrzeba pełnego i coraz lepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, w tym także opieki szpitalnej dla tej grupy mieszkańców. Na terenie Miasta i Gminy nie ma żadnego szpitala, który mógłby udzielać świadczeń opieki zdrowotnej dla seniorów. Współpraca Miasta i Gminy Wieliczka z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szpitalem Uniwersyteckim jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonego celu, gdyż Uniwersytet prowadzi kształcenie studentów oraz posiada wiedzę i doświadczenie w organizacji szkoły wyższej oraz tworzeniu i nadzorowaniu podmiotu leczniczego. Natomiast Szpital jest merytorycznie przygotowany, ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szpitala oraz udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Dzień Edukacji Narodowej w Wieliczce

W Wielickiej Mediatece odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Spotkaliśmy się razem: samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych, których muzycznym akcentem – pięknym koncertem powitali nauczyciele wielickiej Szkoły Muzycznej.

Dzień nauczycieli to święto całej społeczności, okazja do podziękowań za trud i wysiłek codzienny w kształtowaniu młodych charakterów, przekazywanie wiedzy, twórcze podejście do pracy pedagogicznej, za Państwa pomysły i inicjatywy, które stanowią o wyjątkowości samorządowych placówek oświatowych – serdeczne podziękowania wraz z życzeniami nieustającej energii, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników, a także spełnienia marzeń tych zawodowych i prywatnych.

Podczas spotkania wręczono wyróżnionym nauczycielom Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w uznaniu osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych oraz zaangażowania w twórczą pracę na rzecz dzieci i młodzieży. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Aneta Pasek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Monika Płoszaj-Stan – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Adrianna Banaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, Magdalena Jaszewska – Szkoła Pod-stawowa nr 2 w Wieliczce, Sylwia Jakubczak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, Dorota Michałowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Sabina Gawęda – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Ewelina Górczyk – Szkoła Podstawowa w Grajowie, Aleksandra Lidia Pasek – Szkoła Podstawowa w Janowicach, Waldemar Gawron – Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Wioletta Nowak- Wzorek- Szkoła Podstawowa w Mietniowie, Małgorzata Jarosz-Barwińska – Szkoła Podstawowa w Sierczy, Marta Giza- Balawajder – Szkoła Podstawowa w Sierczy, Kinga Nurkowska – Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Ewa Flaga – Szkoła Podstawowa w Śledziejowice, Barbara Studzińska – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Michał Łesyk – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Małgorzata Zawadzka – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, Anita Krawczyk – Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce, Pani Bożena Zagórska – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, Marta Polańska – Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, Paulina Skrok – Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Życzenia noworoczne 2021

życzenia noworoczne 2021 Wieliczka Artur Kozioł

DO SIEGO ROKU

Nadszedł czas, gdy żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
W te piękne i jedyne w roku chwile, pragnę złożyć Państwu  najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Życzę sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, sukcesów zawodowych oraz w życiu osobistym.
Podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach.

Nade wszystko życzę zdrowia, wytrwałości na każdy dzień nowego roku.

Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki