Brzegi świata – Strategia podwójnego celu

Podczas Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce odbyła się prezentacja książki „Brzegi świata” autorstwa burmistrza Wieliczki dr Artura Kozioła. Książka jest zapisem procesów decyzyjnych i realizacyjnych, które doprowadziły do przeprowadzenia wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Brzegach, a zarazem do powstania Wielickiej Strefy Gospodarczej oraz Strefy Społecznej.
Zawiera opis strategii podwójnego celu, który posłużył do prowadzenia inwestycji w trudnych warunkach i towarzyszącej organizatorom niepewności, co do ostatecznego wyboru miejsca spotkania. Opowiada o pokonywanych przeszkodach oraz finalnym efekcie. Obrazując złożony proces działania, autor zamieścił w książce bogaty materiał faktograficzny, mapy, odniesienia do aktów prawnych i proceduralnych oraz rozmowy z ludźmi, którzy towarzyszyli przygotowaniom wydarzenia na Campus Misericordiae Wieliczka- Brzegi.