Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wieliczce

obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w wieliczce z artur koziol

11 listopada 2017 r. wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu uczestniczyłem w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Klemensa w Wieliczce, następnie udaliśmy się pod Pomnik Odrodzenia Polski na wielickich plantach, gdzie w obecności mieszkańców odczytano apel i złożono kwiaty ku czci poległych w walkach o wolną Polskę.

Wielickie Obchody Święta Odzyskania Niepodległości zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem w „Solnym Mieście”. Koncert pieśni patriotycznych „Polska to jest wielka rzecz” w wykonaniu Chóru im. Jana Pawła II ze Strumian, przy akompaniamencie Wielickiej Orkiestry Kameralnej dostarczył wszystkim niezapomnianych wzruszeń.

 

Blisko 1 mln zł na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w Pawlikowicach, Podstolicach i Czarnochowicach

Blisko 1 mln zł na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w Pawlikowicach, Podstolicach i Czarnochowicach

W dniu 25 października 2017 r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowościach Pawlikowice, Podstolice i Czarnochowice. Wartość całości inwestycji to blisko 1 mln zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

 

Zadanie to obejmuje:

1. Przebudowę boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Ludowe Dni Czarnochowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy modeli samolotów i dronów, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej, trybuny 3-rzędowe.

2. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Pawlikowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej oraz 60 ławek stalowo-drewnianych.

3. Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Podstolic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. Zakres prac obejmuję budowę: placu zabawa, siłowni zewnętrznej, strefy rekreacyjnej z 2 altankami wraz z ławkami i stołem oraz treningowego boiska trawiastego do piłki nożnej.

 

Integracja infrastruktury komunikacyjnej Wieliczki przez zakup 12 niskoemisyjnych autobusów

podpisanie umowy o dofinansowanie zakupu 12 ekologicznych autobusów dla Wieliczki Artur Kozioł i Wojciech Kozak

Niezmiernie miło mi poinformować Państwa o podpisaniu w dniu dzisiejszym, 17.10.2017 umowy na dofinansowanie zakupu 12 nowoczesnych  i ekologicznych autobusów dla mieszkańców gminy Wieliczka.

Dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło 11 558 262,40 zł, wkład własny Gminy Wieliczka to 10 562 057,60 zł, Całkowita wartość projektu to 22 120 320,00 zł.

Pierwsza część projektu obejmuje zakup 8 autobusów klasy maxi oraz po 2 klasy midi i mini. Wszystkie autobusy będą spełniać normę emisji spalin Euro 6. Każdy będzie wyposażony w klimatyzację, monitoring, porty/ładowarki USB oraz automaty biletowe do obsługi kart płatniczych.

W drugim etapie przewiduje się przebudowę parkingu Park & Ride przy ul. E. Dembowskiego i budowę dwukondygnacyjnego budynku dworca PKP Wieliczka-Rynek z automatami biletowymi. Po przebudowie parking pomieści więcej samochodów, a mieszkańcy oraz podróżni będą mieli komfortowe warunki oczekiwania. Budynek dworca oraz jego otoczenie będzie monitorowane. Na parkingu powstaną nowe chodniki i zamontowane zostaną stojaki rowerowe.

W tym etapie przewiduje się wybudowane przy ul. Jedynaka profesjonalnej zajezdni, zaplecza autobusowego z garażem i parkingiem oraz miejscem do ładowania autobusów elektrycznych. Na terenie miasta i gminy zostaną też przebudowane istniejące przystanki autobusowe. Docelowo planujemy zamontowanie 103  nowych i ergonomicznych wiat przystankowych.

Mieszkańcy, z wszystkich tych udogodnień będą mogli skorzystać już wiosną 2019 r.