Światowy Dzień Ubogich w Wieliczce

Światowy Dzień Ubogich w Wieliczce z Artur Kozioł

Dnia 18 listopada 2017 r. wspólnie z osobami ubogimi, samotnymi oraz bezdomnymi obchodziliśmy Pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Po uroczystym obiedzie wręczono paczki żywnościowe.

Święto to ustanowione w listopadzie 2016r przez Papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, obchodzone jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą, przypadającą na 19 listopada 2017.

Tegoroczne spotkanie w Wieliczce odbyło się pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Zgodnie z tą papieską sugestią, drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte na drugiego człowieka.

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wieliczce

obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w wieliczce z artur koziol

11 listopada 2017 r. wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu uczestniczyłem w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Klemensa w Wieliczce, następnie udaliśmy się pod Pomnik Odrodzenia Polski na wielickich plantach, gdzie w obecności mieszkańców odczytano apel i złożono kwiaty ku czci poległych w walkach o wolną Polskę.

Wielickie Obchody Święta Odzyskania Niepodległości zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem w „Solnym Mieście”. Koncert pieśni patriotycznych „Polska to jest wielka rzecz” w wykonaniu Chóru im. Jana Pawła II ze Strumian, przy akompaniamencie Wielickiej Orkiestry Kameralnej dostarczył wszystkim niezapomnianych wzruszeń.

 

Blisko 1 mln zł na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w Pawlikowicach, Podstolicach i Czarnochowicach

Blisko 1 mln zł na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w Pawlikowicach, Podstolicach i Czarnochowicach

W dniu 25 października 2017 r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowościach Pawlikowice, Podstolice i Czarnochowice. Wartość całości inwestycji to blisko 1 mln zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

 

Zadanie to obejmuje:

1. Przebudowę boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Ludowe Dni Czarnochowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy modeli samolotów i dronów, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej, trybuny 3-rzędowe.

2. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Pawlikowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej oraz 60 ławek stalowo-drewnianych.

3. Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Podstolic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. Zakres prac obejmuję budowę: placu zabawa, siłowni zewnętrznej, strefy rekreacyjnej z 2 altankami wraz z ławkami i stołem oraz treningowego boiska trawiastego do piłki nożnej.