Przebudowa ulicy Czarnochowskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 964 w Pawlikowicach

Kontynuujemy przebudowę ulicy Czarnochowskiej w Wieliczce. Przebudowa obejmuje poszerzenie i budowę chodnika na odcinku od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 94.

Położona zostanie również nowa nawierzchnia asfaltowa. Jest to część inwestycji, w której kolejnym etapie przebudowana zostanie ulica Grottgera oraz fragment ulicy Piłsudskiego. Gmina Wieliczka na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości ponad 1 milon 600 tysięcy zlotych.

 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje ponadto zadanie pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap I”.
W miejscowości Pawlikowice Budowa chodnika na odcinku 965 m realizowana jest w ramach zadań z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanych przez Województwo Małopolskie (tzw. Inicjatywy Samorządowe). Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. Wartość zadania wynosi 1.332.512,45 zł.

Budować pokój na miłosierdziu

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae z Artur Kozioł i kard. Stanisław Dziwisz

W czwartek 21 wspólnie ze wspólnotą Sant’Egidio uczestniczyłem w konferencji „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy” a po niej wspólnie udaliśmy się na na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie posadziliśmy dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zapaliliśmy „światło pokoju”.

Tego dnia młodym, którzy do Wieliczki przyjechali z różnych stron Europy, towarzyszył kard. Stanisław Dziwisz. Przy dźwiękach Dzwonu Miłosierdzia przeprowadził ich przez ustawioną nieopodal Bramę Miłosierdzia.

– Przechodząc jedynie tą drogą możemy otworzyć wiele innych dróg pokoju – zauważył Alberto Quattrucci ze Wspólnoty Sant’Egidio.

Kard. Stanisław Dziwisz, zwracając się do młodych zauważył, że czwartkowe spotkanie w Brzegach było małą powtórką ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. – Wtedy ludzie ze 185 krajów porozumiewali się ze sobą językiem ewangelicznym. Dzisiaj też łączy nas tu język miłości i przebaczenia – mówił kard. Dziwisz.

Poprosił też młodych, aby z tego miejsca wzięli iskrę miłosierdzia i ponieśli ją do swoich krajów, szczególnie do tych, w których panują walki i terroryzm. Nawiązując natomiast do słów papieża Franciszka, zachęcił, aby młodzi nie zatrzymywali się w swoich działaniach i głosili pokój. – Weźcie w swoje ręce przyszłość! – zachęcał.

Blisko 500 młodych osób z Europy Środkowej i Wschodniej przyjechało do Wieliczki na V Międzynarodowe spotkanie Wspólnoty Sant’Egidio. Uczestniczą tam w kongresie pod hasłem „A world without violence”. Jest to ich apel o świat bez przemocy.

– Dobrze, że tu przyjechali, żeby poprzez miłość, przebaczenie i życzliwość budować lepszy świat, bo to jest ich zadanie. Pokój buduje się dobrocią i miłosierdziem – zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz.

 

Serdecznie dziękuję wspólnocie Sant’ Egidio … za zorganizowanie tego, jakże wartościowego i niezapomnianego spotkania młodych w Wieliczce. Obecność wspólnoty Sant’Egidio to wielkie wyróżnienie dla Miasta Wieliczka i jego mieszkańców. Jej członkowie robią wiele dla pokoju na świecie, negocjując rozejmy m.in. w różnych zakątkach Afryki i opiekując się ludźmi ubogimi. – Jestem szczęśliwy, że wybrali właśnie Wieliczkę i mam nadzieję, że nie są tutaj ostatni raz.

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant’ Egidio na Campus Misericordiae

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae

W czwartek, 21 września, wspólnie z młodzieżą Wspólnoty Sant’ Egidio z Europy Wschodniej, uczestniczyłem w V. Międzynarodowym Spotkaniu Młodych – „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy”, który odbywał się w Solnym Mieście w Wieliczce.

Po konferencji udaliśmy się razem na Campus Misericordiae Wieliczka-Brzegi, gdzie Młodzież spotkała się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, aby modlić się o pokój.

W obecności ponad 500 młodych ludzi został zasadzony dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zostało zapalone „światło pokoju”. W ten wyjątkowy wieczór wszyscy obecni wspominali Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w tym miejscu i modlili się za ludzi i kraje, które są dotknięte wojną.

– Pragnę przypomnieć słowa Papieża Franciszka wypowiedziane na Campus Misericordiae podczas Światowych Dni Młodzieży 2016, iż nie należy zatrzymywać się w miejscu, należy iść dalej i nie być obojętnym na to co się dzieje wokół. Dopowiedzmy, szczególnie dziś należy z wielka siłą modlić się o pokój we wspólnocie młodych, którą tu tworzymy. To pragniemy dziś uczynić. – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.