Koncert Papieski w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Koncert w rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

W dniu 16 października 2017 r. w Parafii św. Klemensa w Wieliczce mogliśmy wysłuchać Koncertu Papieskiego zorganizowanego w rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W obecności mieszkańców, przedstawicieli samorządu miałem zaszczyt wręczyć stypendia uzdolnionej młodzieży z Gminy Wieliczka.

Następnie w towarzystwie druhów z ZHP Hufiec Wieliczka udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II by wspólnie, w zadumie wspominać wielkiego Polaka.

 

Budować pokój na miłosierdziu

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae z Artur Kozioł i kard. Stanisław Dziwisz

W czwartek 21 wspólnie ze wspólnotą Sant’Egidio uczestniczyłem w konferencji „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy” a po niej wspólnie udaliśmy się na na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie posadziliśmy dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zapaliliśmy „światło pokoju”.

Tego dnia młodym, którzy do Wieliczki przyjechali z różnych stron Europy, towarzyszył kard. Stanisław Dziwisz. Przy dźwiękach Dzwonu Miłosierdzia przeprowadził ich przez ustawioną nieopodal Bramę Miłosierdzia.

– Przechodząc jedynie tą drogą możemy otworzyć wiele innych dróg pokoju – zauważył Alberto Quattrucci ze Wspólnoty Sant’Egidio.

Kard. Stanisław Dziwisz, zwracając się do młodych zauważył, że czwartkowe spotkanie w Brzegach było małą powtórką ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. – Wtedy ludzie ze 185 krajów porozumiewali się ze sobą językiem ewangelicznym. Dzisiaj też łączy nas tu język miłości i przebaczenia – mówił kard. Dziwisz.

Poprosił też młodych, aby z tego miejsca wzięli iskrę miłosierdzia i ponieśli ją do swoich krajów, szczególnie do tych, w których panują walki i terroryzm. Nawiązując natomiast do słów papieża Franciszka, zachęcił, aby młodzi nie zatrzymywali się w swoich działaniach i głosili pokój. – Weźcie w swoje ręce przyszłość! – zachęcał.

Blisko 500 młodych osób z Europy Środkowej i Wschodniej przyjechało do Wieliczki na V Międzynarodowe spotkanie Wspólnoty Sant’Egidio. Uczestniczą tam w kongresie pod hasłem „A world without violence”. Jest to ich apel o świat bez przemocy.

– Dobrze, że tu przyjechali, żeby poprzez miłość, przebaczenie i życzliwość budować lepszy świat, bo to jest ich zadanie. Pokój buduje się dobrocią i miłosierdziem – zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz.

 

Serdecznie dziękuję wspólnocie Sant’ Egidio … za zorganizowanie tego, jakże wartościowego i niezapomnianego spotkania młodych w Wieliczce. Obecność wspólnoty Sant’Egidio to wielkie wyróżnienie dla Miasta Wieliczka i jego mieszkańców. Jej członkowie robią wiele dla pokoju na świecie, negocjując rozejmy m.in. w różnych zakątkach Afryki i opiekując się ludźmi ubogimi. – Jestem szczęśliwy, że wybrali właśnie Wieliczkę i mam nadzieję, że nie są tutaj ostatni raz.

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant’ Egidio na Campus Misericordiae

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae

W czwartek, 21 września, wspólnie z młodzieżą Wspólnoty Sant’ Egidio z Europy Wschodniej, uczestniczyłem w V. Międzynarodowym Spotkaniu Młodych – „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy”, który odbywał się w Solnym Mieście w Wieliczce.

Po konferencji udaliśmy się razem na Campus Misericordiae Wieliczka-Brzegi, gdzie Młodzież spotkała się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, aby modlić się o pokój.

W obecności ponad 500 młodych ludzi został zasadzony dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zostało zapalone „światło pokoju”. W ten wyjątkowy wieczór wszyscy obecni wspominali Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w tym miejscu i modlili się za ludzi i kraje, które są dotknięte wojną.

– Pragnę przypomnieć słowa Papieża Franciszka wypowiedziane na Campus Misericordiae podczas Światowych Dni Młodzieży 2016, iż nie należy zatrzymywać się w miejscu, należy iść dalej i nie być obojętnym na to co się dzieje wokół. Dopowiedzmy, szczególnie dziś należy z wielka siłą modlić się o pokój we wspólnocie młodych, którą tu tworzymy. To pragniemy dziś uczynić. – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.