Spotkanie młodych Wspólnoty Sant’ Egidio na Campus Misericordiae

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae

W czwartek, 21 września, wspólnie z młodzieżą Wspólnoty Sant’ Egidio z Europy Wschodniej, uczestniczyłem w V. Międzynarodowym Spotkaniu Młodych – „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy”, który odbywał się w Solnym Mieście w Wieliczce.

Po konferencji udaliśmy się razem na Campus Misericordiae Wieliczka-Brzegi, gdzie Młodzież spotkała się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, aby modlić się o pokój.

W obecności ponad 500 młodych ludzi został zasadzony dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zostało zapalone „światło pokoju”. W ten wyjątkowy wieczór wszyscy obecni wspominali Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w tym miejscu i modlili się za ludzi i kraje, które są dotknięte wojną.

– Pragnę przypomnieć słowa Papieża Franciszka wypowiedziane na Campus Misericordiae podczas Światowych Dni Młodzieży 2016, iż nie należy zatrzymywać się w miejscu, należy iść dalej i nie być obojętnym na to co się dzieje wokół. Dopowiedzmy, szczególnie dziś należy z wielka siłą modlić się o pokój we wspólnocie młodych, którą tu tworzymy. To pragniemy dziś uczynić. – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.