Wizyta delegacji z Panamy w Wieliczce i na Campus Misericordiae

Delegacja Panamy w Wieliczce

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Wieliczce gościliśmy przedstawicieli misji dyplomatycznej z Panamy, w związku z organizacją w tym kraju Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku. Delegacji przewodniczyła Marien Calvino, Dyrektor Komisji Rządowej ds. Koordynowania ŚDM 2019, a w skład delegacji weszli przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezydenta Republiki Panamy, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Turystyki, Ministerstwa Komunikacji, Ratusza Stolicy, Biura Ochrony Państwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panamy. Delegacji towarzyszyli także: Enrique Zarak, Ambasador Republiki Panamy w Polsce oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Goście z Panamy spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem oraz jego współpracownikami pracującymi przy organizacji ŚDM 2016, a także z ks. Bogdanem Kordulą, koordynatorem Campus Misericordiae z ramienia Komitetu Organizacyjnego.

Tematem rozmów były zagadnienia związane z przygotowaniem miejsca centralnych wydarzeń na Campus Misericordiae. Burmistrz Wieliczki przedstawił opracowania naukowe przygotowane w latach 2013-2016, które pozwoliły określić mocne strony lokalizacji centralnych wydarzeń w Brzegach oraz zakres niezbędnych prac, które należało wykonać przed lipcowym wydarzeniem w 2016 roku. Podczas spotkania rozmawiano o inwestycjach stałych wykonanych w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej, takich jak: kanalizacja, melioracja, budowa dróg i innej infrastruktury, a także o rozwiązaniach tymczasowych, na przykład: mosty wykonane przez wojsko, wzmocnienie sieci telefonii komórkowej, zaopatrzenie w wodę, toalety itp.

Pierwsza część spotkania odbyła się w wielickim Magistracie, a następnie goście z Panamy odwiedzili Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto” – centrum logistyczne w naszym mieście podczas ŚDM, by w końcu odwiedzić Campus Misericordiae w Brzegach. Delegacja panamska z zainteresowaniem odwiedziła Dom Miłosierdzia, Centrum logistyczne 7r, gdzie podczas ŚDM mieściło się zaplecze ołtarza oraz centrum bezpieczeństwa wydarzeń centralnych wieńczących ŚDM 2016.

– W Wieliczce jesteśmy przyzwyczajeni do turystów, rocznie odwiedza nasze miasto ponad milion turystów, jednakże zorganizowanie miejsca dwudniowego pobytu dla dwóch i pół miliona osób z całego świata, było dla nas ogromnym wyzwaniem. Nie byłoby to możliwe bez szerokiej współpracy wielu instytucji, organizacji i mieszkańców. W skrócie przedstawiłem organizacje przygotowań i prac bezpośrednio przed jak i w trakcie Światowych Dni Młodzieży na Campus Misericordiae, jednakże nie chciałbym w ten sposób nic narzucać ani pouczać. Każde miejsce ma swoją specyfikę i odrębne uwarunkowania i od ich zdefiniowania należy zacząć przygotowania ŚDM w Panamie. Organizacja wydarzeń centralnych podczas ŚDM nie jest łatwym zadaniem, ale warto się go podjąć. – podsumował poniedziałkowe spotkanie burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Najlepsze Przedsięwzięcie Roku – Lider Małopolski 2016, Nagroda specjalna – Światowe Dni Młodzieży Kraków, Wieliczka 2016

Lider Małopolski 2016

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski siedemnasty raz przyznała Tytuły „Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce – Lider Małopolski”.

Konkurs wyróżnia dokonania o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym.
Nagrodę specjalną otrzymały Światowe Dni Młodzieży, Kraków – Wieliczka 2016. W imieniu Miasta i Gminy Wieliczka wyróżnienie odebrał burmistrz Artur Kozioł.

31. Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych katolików, które odbyło się w dniach 26-31 lipca 2016 w Krakowie i Wieliczce pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

ŚDM 2016 były celem podróży apostolskiej papieża Franciszka do Polski, który oprócz udziału w głównych uroczystościach odwiedził m.in. Jasną Górę i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

Do Krakowa na wspólne przeżywanie Światowych Dni Młodzieży, zjechały setki tysięcy ludzi z co najmniej 187 państw. Najwięcej pielgrzymów ok. 2,5 mln uczestniczyło w nocnym czuwaniu i mszy św. w niedzielę w Brzegach k. Wieliczki. W ŚDM uczestniczyło 840 kardynałów i biskupów. W czasie uroczystości wydano pielgrzymom 5 mln hostii, mieli oni możliwość uczestniczenia w 900 katechezach prowadzonych w 33 językach na terenie całej Małopolski.

W organizację tak wielkiego wydarzenia zaangażowanych było wiele osób, w tym 20 tys. wolontariuszy. Ważnym aspektem ŚDM były także transmisje medialne, które umożliwiały szerokiej rzeszy odbiorców na całym świecie śledzenie na żywo tego, co działo się w stolicy Małopolski. Prowadzili je zarówno zawodowi dziennikarze, jak i uczestnicy ŚDM za pomocą mediów społecznościowych.

Blisko 5,7 tys. dziennikarzy, w tym 2 tys. z zagranicy relacjonowało ŚDM. Tylko w tygodniu wydarzeń centralnych ŚDM od 25 do 31 lipca powstało 5,5 tys. artykułów, w tym 200 w mediach zagranicznych. Ekwiwalent reklamowy relacji z Krakowa i Małopolski szacowany jest na 550 mln zł w mediach zagranicznych i 67 mln zł w mediach polskich.