Program wsparcia seniorów 90-tka

program wsparcia seniorów 90-tka-

Na mój wniosek, wsparty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26 marca br. przyjęty został lokalny PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW 90-tka. Według założeń programu, wsparcie dla osób powyżej 90 roku życia z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, ma polegać na wypłacie świadczenia pieniężnego. Kwota 1000 zł – będzie wypłacana w dwóch równych transzach, na podstawie uprzednio złożonego wniosku.

Przyjęliśmy 320 wniosków o świadczenia z „Programu Wsparcia Seniorów 90siątka”. Informacja o przyznanym świadczeniu, wraz z pakietem informacyjnym trafi do wszystkich zainteresowanych w najbliższych dniach. Aktualnie przygotowujemy się do pierwszej wypłaty świadczenia.

program wsparcia seniorów 90-tka-