Program wsparcia seniorów 90-tka

program wsparcia seniorów 90-tka-

Na mój wniosek, wsparty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26 marca br. przyjęty został lokalny PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW 90-tka. Według założeń programu, wsparcie dla osób powyżej 90 roku życia z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, ma polegać na wypłacie świadczenia pieniężnego. Kwota 1000 zł – będzie wypłacana w dwóch równych transzach, na podstawie uprzednio złożonego wniosku.

Przyjęliśmy 320 wniosków o świadczenia z „Programu Wsparcia Seniorów 90siątka”. Informacja o przyznanym świadczeniu, wraz z pakietem informacyjnym trafi do wszystkich zainteresowanych w najbliższych dniach. Aktualnie przygotowujemy się do pierwszej wypłaty świadczenia.

program wsparcia seniorów 90-tka-

Program wsparcia seniorów 90-tka

Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce dniu 26 marca br., przyjęty został lokalny PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW 90-tka. Według założeń programu, wsparcie dla osób powyżej 90 roku życia z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, ma polegać na wypłacie świadczenia pieniężnego.

Kwota 1000 zł. będzie wypłacana w dwóch równych transzach, na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Szacunkowo około 380 osób w wieku 90 lat i więcej jest uprawnionych do korzystania z nowego świadczenia wypłacanego ze środków Gminy.


Na dziś mamy ponad 200 wniosków złożonych przez seniorów. Zadbanie o potrzeby najstarszych mieszkańców Gminy jest dla nas sprawą priorytetową, a  wypłata świadczenia pomyślana jest w ten sposób, aby zasilić budżet osób starszych szczególnie w okresach przedświątecznych, tj. w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia”.


Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą platformy ePuap” lub w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, gdzie dostępne są stosowne formularze: ul. Sienkiewicza 34 (sekretariat) lub ul. Pocztowa 1 (pok. 7 lub 8).

Wnioski mogą Państwo składać do końca kwietnia br. W razie potrzeby  uprasza się o kontakt pod nr telefonu: 12 278 21 40.

Kolejne świadczenie 90-tka będzie wypłacane w listopadzie 2021, wówczas zapraszamy seniorów do składania wniosków w miesiącu październiku 2021 r.