Burmistrz Wieliczki podczas „World Changers Summit” w Watykanie

Dziś w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie rozpoczęła się konferencja „World Changers Summit” organizowana przez Instytut Nauk Zaawansowanych i Współpracy z siedzibą w Rzymie. Na specjalne zaproszenie prezydenta Instytutu – prof. Gabriele Pao – Pei Andreoli z odczytem wystąpił Burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł. Konferencja podejmuje wątki ważne w kontekście rozwoju zrównoważonego – był to jeden z tematów Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0., która odbyła się w czerwcu w Wieliczce.

Swoje wystąpienie gospodarz solnego miasta poświęcił więc perspektywie lokalnej w zarządzaniu wspólnotami mieszkańców i warunkom, jakie muszą zostać spełnione, by ich rozwój dokonywał się zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. „Będąc dziś w Watykanie, Rzymie – wielkim mieście o niezwykle bogatej historii i ogromnej ilości wspaniałych dzieł sztuki, zastanówmy się, czy możemy wyobrazić sobie życie bez usług komunalnych: komunikacji, oświetlenia, dostarczenia wody, odprowadzenia nieczystości. Czy możemy sobie wyobrazić życie w mieście bez usług samorządowych dotyczących rozwoju edukacji, kultury, turystyki, dbania o bezpieczeństwo. Czy możemy funkcjonować bez tych usług? Lub czy możemy funkcjonować bez dążenia do zapewnienia tych usług?” – zwracał uwagę słuchaczy. Podkreślał „jak ważne jest wzmacnianie zarządzania lokalnego, jak ważny jest gospodarz domu, który przyjmuje wędrowców, karmi biednych i inwestuje w przyszłość pokoleń. Ten gospodarz nazywa się samorządem, wspólnotą lokalną.”
W swoim wystąpieniu Artur Kozioł podkreślał rolę demokracji i poszanowania wyboru mieszkańców. Mówił też o kwestiach związanych z finansami samorządowymi: „Decentralizacja finansów publicznych, stabilność finansowa wspólnot lokalnych są dla tych wspólnot lokalnych kluczowe. Tylko w takich warunkach lokalnych globalny świat może się rozwijać w sposób zrównoważony, dając szanse jednostce w kontekście jej codziennego życia.”.
Swoje wystąpienie zakończył podkreślając rolę wspólnot lokalnych w tworzeniu rzeczywistości: „To siła wspólnot lokalnych jest jednym z filarów pięknych budowli, które nas dziś otaczają, prze-trwały pokolenia i nieustannie budzą zachwyt.” Wezwał także do pokoju, który jest zasadniczym warunkiem budowania i rozwoju z myślą o przyszłości.
W konferencji wzięli udział: kardynał Peter K.A. Turkson – Wielki Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, Monsignor Jean Marie Gervais – Prezes Stowarzyszenia kultury i sztuki Tota Pulchra, prof Adolfo Panfili – chirurg ortopeda, pionier chirurgii endoskopowej, dr Michael Krauss – fizyk teoretyczny i kosmolog.
W części poświęconej ekonomii w wymiarze globalnym odczyty zaprezentowali: Joe Foster – założyciel globalnej marki odzieży sportowej Reebok, Erik Weir – twórca WCM Global Wealth LLC – firmy doradczej z zakresu finansów, dr Antonino Galloni – ekonomista, autor wielu książek z dziedziny ekonomii, wykładowca akademicki, prof. Gustavo A. Montero – specjalista ds bankowości, współzałożyciel AGAR Development Giuseppe Gatti – specjalista ds inwestowania w nieruchomości.