Uroczystości nadania imienia Wojciecha Kucharskiego oraz poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Dobranowicach

Dnia 1 października 2021 roku uczestniczyłem w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Dobranowicach imienia fundatora Szkoły – Wojciecha Kucharskiego oraz nowego sztandaru.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobranowicach. Następnie w części oficjalnej przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec odczytał Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 marca br. w sprawie nadania imienia. Rada Rodziców przekazała społeczności szkolnej sztandar. W części artystycznej uczniowie zwrócili uwagę, że każdy z nas jest wyjątkowy i ważny. Przypomnieli także, jak ważna jest praca zespołowa.

W uroczystości udział wzięli udział także: zastępca Burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Anna Całka, Kierownicy Wydziału Szkół i Przedszkoli Justyna Chorobik i Tomasz Machnik, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Anna Zdebska, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wieliczka, sołtys sołectwa Dobranowice Ewa Podsiadło, prezes OSP w Dobranowicach Władysław Kucharski oraz wieloletnia dyrektor szkoły w Dobranowicach Małgorzata Kornio.

 Były przemowy, gratulacje i życzenia. Pani Cecylia Strojna specjalnie na tę okoliczność napisała wiersz – „ Dar serca”. Były też dwa przepyszne torty ze zdjęciami budynku szkoły.