Podpisanie Listów intencyjnych o współpracy

W pierwszym dniu Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0. podpisano również list intencyjny dotyczące współpracy pomiędzy wielicką gminą a Ukraińską Akademią Technologiczną. List podpisali burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł i prezydent Akademii – Igor Iwanowicz Połownikow. Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw.
Celem powstałej w 1992 Akademii jest rozwój potencjału naukowego, kładącego fundament pod budowę nowoczesnej gospodarki Ukrainy. Instytucja skupia się na promowaniu rozwoju i wdrażaniu nowych zaawansowanych technologii, zwiększaniu wydajności produkcji, rozwoju edukacji, medycyny poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowym i gospodarczym. W swoje szeregi zaprasza też przedstawicieli sfer nauki, gospodarki i praktyki samorządowej innych krajów. Wśród przyjętych znaleźli się: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy US.
Pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Samorząd 6.0 doszło do podpisania listu intencyjnego ws. nawiązania współpracy partnerskiej z Baryszewką, ukraińskim miastem leżącym w obwodzie kijowskim. Podpisy pod listem złożyli burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł oraz Oleksandr Ilchenko pełniący obowiązki Burmistrza Baryszewki w obecności radnych obwodu Kijowskiego Yuliana Moskalenko i Sergey Levchenko.
Podpisanie listu zbiegło się w czasie z ogłoszeniem nadania burmistrzowi Wieliczki – dr Arturowi Koziołowi tytułu profesora UTA, przyznanego za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Pierwsze kontakty samorządowe pomiędzy dwoma miastami rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku, kiedy to do Wieliczki zawitała delegacja z ukraińskiego miasta. Zostały natomiast wyraźnie wzmocnione po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Do Baryszewki popłynęły wtedy dary gromadzone przez wieliczan , a także wysyłane przez miasta partnerskie z Bergkamen, Saint Andre –lez – Lille oraz Fano. Tam kierowane były do uchodźców, którzy szukali schronienia uciekając z terenów zaatakowanych przez Rosjan, a także wysyłane dalej na obszary objęte działaniami wojennymi.
Długa tradycja relacji partnerskich z miastami w innych krajach Europy jest cennym narzędziem budowania porozumienia i solidarności przekraczającej granice państw. Pozwala tworzyć platformę wsparcia, wymiany myśli, daje przestrzeń do wzajemnej inspiracji w wynajdywaniu rozwiązań lokalnych problemów
Przez wiele lat samorządowcy w Polsce czerpali z doświadczeń zachodnich partnerów, a dziś stają się źródłem wsparcia dla swoich ukraińskich odpowiedników, którzy w perspektywie mają przystąpienie do Unii Europejskiej