Walka o pieniądze dla mieszkańców trwa

Wieliczka przyłącza się do apelu samorządowców z całej Polski, o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto i Gmina Wieliczka przedstawiło projekty w różnych obszarach, które pozwoliłyby po okresie pandemii podnieść sferę usług społecznych.
Najważniejsze dla naszego samorządu jest wzmocnienie opieki medycznej dla mieszańców poprzez budowę szpitala i rozbudowę ośrodka zdrowia. Kolejny istotny obszar, to gospodarka i dalsza rozbudowa Wielickiej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu byłoby możliwe stworzenie tysięcy miejsc pracy.
Co ważne, środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy są konieczne dla wzmocnienia zadań oświatowych realizowanych przez wielicki samorząd; co roku przybywa w Mieście i Gminie Wieliczka około tysiąca mieszkańców, w związku z tym jest potrzeba zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsc w szkołach i przedszkolach. Przy wsparciu finansowym z KPO możliwe byłoby przyspieszenie tak wielu potrzebnych inwestycji w tym zakresie.
Czas ucieka, a bierność działań rządu w kwestii uruchomienia środków z KPO silnie odbija się na budżetach samorządów, pozbawiając miasta i gminy możliwości realizacji strategicznych dla rozwoju mieszkańców inwestycji.