Dzień Edukacji Narodowej 2021

dzien edukacji narodowej w wieliczce

 

W Dniu Edukacji Narodowej,
słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą kieruję do wszystkich Nauczycieli
pracujących w szkołach Miasta i Gminy Wieliczka.

Życzę Wam, by trudowi wkładanemu w edukację najmłodszych
towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek,
a Państwa praca przyczyniała się do budowania autorytetu szkoły
wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy
i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka