Odznaczenie papieskie Orderu Św. Sylwestra dla Burmistrza Wieliczki

Odznaczenie Orderu Św. Sylwestra

14 stycznia 2017 r., podczas Spotkania Noworocznego w Solnym Mieście, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł otrzymał wysokie odznaczenie papieskie – Order Świętego Sylwestra (łac. Ordo Sancti Silvestri Papae). Przyznanie odznaczenia jest odpowiedzią Papieża Franciszka na prośbę ks. kard. Stanisława Dziwisza, który opisał papieżowi wkład Wieliczki w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.

– Przedstawiłem Papieżowi Franciszkowi ogromny wkład całej społeczności i władz Miasta i Gminy Wieliczka w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży. Ojciec Święty uznał ten nadzwyczajny wkład i podjął decyzję, by Burmistrzowi Wieliczki, panu Arturowi Koziołowi, przyznać wysokie papieskie odznaczenie: Order św. Sylwestra – Ordo Sancti Silvestri Papae. – podkreślił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

– Księże Kardynale, bardzo dziękuję. Proszę przekazać moje podziękowanie Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi. Jest to moment wzruszający dla mnie i mojej Rodziny. Jeszcze raz bardzo dziękuję, myślę że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla całej naszej społeczności, dla Wieliczki. – podziękował burmistrz Artur Kozioł.

Nadanie Burmistrzowi Wieliczki odznaczenia papieskiego odbyło się bezpośrednio po przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka dla Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

Order Św. Sylwestra jest jednym z najwyższych odznaczeń papieskich, świeckich. Order ten został ustanowiony w 1841 roku przez papieża Grzegorza XVI. Jego przyznanie jest jednoznaczne z przyjęciem laureata do Rycerskiego Zakonu Świętego Sylwestra. To zaszczytne członkostwo przyznaje się osobom świeckim. Łączy się z przyznaniem osobistego szlachectwa i tytułu rycerza.
Odznaka orderowa ma postać złotego emaliowanego krzyża maltańskiego. Na awersie widnieje wizerunek świętego Sylwestra, a na rewersie napis: 1841 Gregorius XVI Restituit.

Poświęcenie Domu Miłosierdzia oraz Centrum Caritas Chleb Miłosierdzia

Poświęcenie Domu Miłosierdzia i Centrum Caritas Chleb Miłosierdzia

Ostatniego dnia Światowych Dni Młodzieży, w niedzielę 31 lipca, przed rozpoczęciem Mszy Posłania Ojciec Święty poświęcił Dom Miłosierdzia oraz Centrum Caritas Archidiecezji Krakowskiej Chleb Miłosierdzia. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, która od wielu miesięcy przygotowywała się do wizyty papieża Franciszka – obydwa budynki stanowić mają trwałe ślady Roku Miłosierdzia oraz pamiątki Światowych Dni Młodzieży i stać się ważnym punktem lokalnego życia społecznego.

Dźwięk Dzwonu Miłosierdzia oznajmił przybycie Papieża Franciszka na Campus Misericordiae w Wieliczce – Brzegach. Dostojnego gościa przywitali; Kard. Louis Tagle z Filipin, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz ks. Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W uroczystości przy Domu Miłosierdzia uczestniczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzegach, które chlebem przywitały Biskupa Rzymu oraz Orkiestra Dęta Podstolice, która zadbała o oprawę muzyczną podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

W holu Domu Miłosierdzia, przy figurze Matki Bożej z Loreto, która jest darem dla polskiej młodzieży przekazanym przez pielgrzymów z Włoch, czekały na papieża przedmioty specjalnie przygotowane do ceremonii poświęcenia: kropielnica z soli wykonana przez Stanisława Anioła – wielickiego górnika – rzeźbiarza, drewniane kropidło oraz krzyż, które wyszły spod ręki Pawła Janowskiego – górnika Kopalni Soli, a także wyjątkowa stuła, z ręcznie utkanymi wizerunkami związanych z Wieliczką Sługi Bożego Alojzego Kosiby, św. Kingi, symbolu ŚDM oraz herbu papieża Franciszka, wykonana przez Maję Krupę z Bogucic. Wszystkie te przedmioty jeszcze przez miesiąc można oglądać w Domu Miłosierdzia podczas Dni Otwartych.

Po poświęceniu figury Matki Bożej Loretańskiej, Domu Miłosierdzia oraz Domu Chleba, papież otrzymał specjalne prezenty: dwa tomy Księgi Miłosierdzia, w której odwiedzający Dom zamieszczali informacje o swoich uczynkach miłosierdzia i indywidualne wiadomości dla Ojca Świętego, album ze zdjęciami dokumentującymi przebieg przygotowań do ŚDM, buty wykonane specjalnie na tę okazję przez firmę Cohnpol ze Stanisławia Dolnego obok Kalwarii Zebrzydowskiej (firma kontynuuje tradycje papieskiego szewca Stanisława Żmiji , który wykonywał obuwie dla Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także przygotowała buty dla osób, które zamieszkają w Domu Miłosierdzia) oraz ręcznie wykonany rower – model Colnago Tour de Pologne, przekazany przez Czesława Langa. Buty oraz rower trafią na licytację, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup mobilnej kliniki dla uchodźców w Libanie.