Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce

29 maja 2017 r. świętowaliśmy Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce. Wolontariusze podejmują bezinteresowną posługę poprzez przeprtowadzanie zbiórek pieniężnych przy kościele w ramach ogłaszanych składek pomocowych, zarówno na cele parafian, jak i potrzeb Kościoła w świecie oraz rozdysponowują zebrane środki wśród potrzebujących.