Orzeł Polskiego Samorządu dla Wieliczki

orzeł polskiego samorzadu dla wieliczki

Dnia 19 maja 2017 roku w Warszawie odebrałem statuetkę Orła Polskiego Samorządu 2017 – Gmina Roku 2017.

Zadaniem przedsięwzięcia jest budowanie i umacnianie pozycji samorządu pod kątem ich konkurencyjności i stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Orzeł Polskiego Samorządu – nagroda rangi krajowej oraz regionalne tytuły, które zdobędą najlepsze samorządy, mają na celu docenić oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracją i wzorem dla innych.