Wielicki Dzień Seniora 2021

inauguracja ogólnopolskiej karty seniora wieliczka
W dniu 30 września 2021 roku Miasto i Gmina Wieliczka zainaugurowało przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Katy Seniora podczas Wielickiego Dnia Seniora, który odbył się w Wielickiej Mediatece. W tym dniu Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł otrzymał z rąk prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego i Stowarzyszenia MANKO Łukasza Salwarowskiego certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Wieliczka przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”, tym samym dołączyła do ogólnopolskich inicjatyw aktywizująco-edukacyjnych na rzecz seniorów. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia posiadaczy do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w około 2000 punktach na terenie całego kraju. Każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 60 lat, może ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania z licznych promocji i zniżek oferowanych przez partnerów w całej Polsce.
Podczas czwartkowych uroczystości burmistrz Artur Kozioł oraz zastępca burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak wraz z prezesem Łukaszem Salwarowskim wręczyli pierwsze cztery karty dla uczestników tego programu, a otrzymali je: Hanna Kozioł Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Kazimiera Ciupka Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Wieliczce, Maria Klima członek artystycznej grupy seniorów oraz Maria Gurgul przedstawiciel Poniedziałkowego Klubu Seniora.
Czwartkowe spotkanie było okazją do integracji środowisk działających na rzecz seniorów, rozmów, skorzystania z przygotowanej specjalnie na tę okazję oferty kulturalnej oraz porad medycznych i profilaktycznych badań dedykowanych seniorom przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
Na scenie w Wielickiej Mediatece wystąpiła grupa utalentowanych artystycznie seniorów, którzy w ramach akcji „Senior potrafi” przygotowali występ wokalno- muzyczny. Na zakończenie ze specjalnym programem wystąpił Łukasz Jemioła.
Podczas Wielickiego Dnia Seniora obecni byli przedstawiciele środowisk i organizacji zrzeszających wielickich seniorów m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarząd oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, prężnie działająca od 1,5 roku Gminna Rada Seniorów, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora działających na wielickiej ziemi.
Wnioski pozwalające na przystąpienie do programu dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (tam też należy złożyć wypełnione wnioski).