Strategia „Metropolia Krakowska 2030″

przyjecie strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 Artur Kozioł
We wtorek, 14 grudnia, na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Małopolskiego oraz środowiska naukowego, wspierającego proces powstawania Strategii.

STRATEGIA „METROPOLIA KRAKOWSKA 2030”
Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi „Strategia Metropolia Krakowska 2030”. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.
Mierząc się z perspektywą kolejnych wyzwań, które przyniesie w przyszłości rzeczywistość, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym, powstała Strategia Metropolia Krakowska 2030, która stanowi przygotowanie do budowy obszaru metropolitalnego, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców.