Światowy Dzień Ubogich w Wieliczce

Światowy Dzień Ubogich w Wieliczce z Artur Kozioł

Dnia 18 listopada 2017 r. wspólnie z osobami ubogimi, samotnymi oraz bezdomnymi obchodziliśmy Pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Po uroczystym obiedzie wręczono paczki żywnościowe.

Święto to ustanowione w listopadzie 2016r przez Papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, obchodzone jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą, przypadającą na 19 listopada 2017.

Tegoroczne spotkanie w Wieliczce odbyło się pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Zgodnie z tą papieską sugestią, drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte na drugiego człowieka.