Otwarcie Pałacu Przychockich w Wieliczce po renowacji

Otwarcie Pałacu Przychockich po renowacji

Diś, 16 sierpnia 2018 r. drzwi zabytkowego Pałacu Przychockich zostały oficjalnie otwarte! Swoją siedzibę w budynku znajdzie Powiat Wielicki.

Po muzycznych doznaniach z zespołem ŻUKI, uczestniczyłem w uroczystym odczytaniu aktu erekcyjnego i „otworzenia” budynku przybyłym gościom.