Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 2019

Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 2019 - Artur Kozioł

W dniu 2 grudnia 2019 r. podczas odbywającej się w Krakowie gali rozdania nagród w plebiscycie „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2019” miałem zaszczyt odebrać tytuł Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski.

Kapelusze Witosowe oraz honorowe insygnia wręczali Nam, burmistrzom i wójtom – Małgorzata Cetera-Bulka, prezes oddziału Polska Press w Krakowie; Piotr Rąpalski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”, a także Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, instytucji, która objęła honorowy patronat nad akcją „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2019”.

Bez nas, bez samorządów nie dałoby się skutecznie zarządzać krajem. Dzisiaj samorządy to duże sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa, które pozyskują wielomilionowe środki zewnętrzne i je inwestują. Gratuluję wszystkim współnagrodzonym wójtom i burmistrzom.