Otwarcie wystawy „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” na Campus Misericordiae

wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II Wieliczka-Brzegi

W 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II – 13 maja 2021 r. na Campus Misericordiae w Brzegach na otworzyliśmy wyjątkową wystawę „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Jest to wspaniała okazja do upamiętnienia wielkiego Polaka, kardynała, papieża, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, świętego oraz Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.

Wystawa będzie otwarta od czwartku do niedzieli w godzinach 12.00-18.00. W celu rezerwacji grup zorganizowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej, tel.: /12/ 263 41 32.

Mobilna wystawa została zorganizowana przy współpracy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Miasta i Gminy Wieliczka. Ekspozycja prezentuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły spędzonych w Wadowicach oraz ukazuje jego drogę do kapłaństwa. Drugi, to okres nie tylko krakowski, ukazujący służbę duszpasterską księdza, biskupa, kardynała, metropolity krakowskiego na tle ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie oraz trzeci podkreślający wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów ze świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka.

Wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” została zrealizowana w ramach projektu pt. „5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Oś 6: Dziedzictwo regionalne, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.