Małopolanin Roku 2017

Małopolanin Roku 2017, Artur Kozioł, Kazimierz Barczyk , Małgorzata Małuch, abp Marek Jędraszewski, abp Grzegorz Ryś, Zofia Romaszewska, Andrzej Wielowiejski

Dnia 14 maja 2018 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miałem zaszczyt wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierzem Barczykiem oraz wójtem gminy Sękowa Małgorzatą Małuch wręczyliśmy tytuł Małopolanina Roku 2017 zasłużonym: abp Markowi Jędraszewskiemu i abp Grzegorzowi Rysiowi.

Kapituła przyznała także tytuł „Człowieka Roku” zasłużonej opozycjonistce z czasów PRL Zofii Romaszewskiej – obecnie społecznym doradcy prezydenta Rzeczpospolitej oraz Andrzejowi Wielowiejskiemu – wicemarszałkowi senatu pierwszej kadencji, doradcy i działaczowi solidarnościowemu.