Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce

29 maja 2017 r. świętowaliśmy Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce. Wolontariusze podejmują bezinteresowną posługę poprzez przeprtowadzanie zbiórek pieniężnych przy kościele w ramach ogłaszanych składek pomocowych, zarówno na cele parafian, jak i potrzeb Kościoła w świecie oraz rozdysponowują zebrane środki wśród potrzebujących.

Piąty odcinek Wielickiej Telewizji

wieliczkatv

Dziś udostępniamy Państwu piąty odcinek Telewizji Wieliczka. Dzięki tej nowoczesnej formie przekazu – Telewizja Wieliczka będzie informować mieszkańców o wszystkich najważniejszych wydarzaniach społecznych, kulturalnych, sportowych odbywających się w Gminie Wieliczka. Oglądaj w każdy czwartek.

– – – – Odcinek 5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://www.facebook.com/Wieliczka/videos/1721359924547308/

– – – – Odcinek 4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://www.facebook.com/Wieliczka/videos/1713029862046981/

– – – – Odcinek 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://www.facebook.com/Wieliczka/videos/1705180622831905/

– – – – Odcinek 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://www.facebook.com/Wieliczka/videos/1696114883738479/

– – – – Odcinek 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://www.facebook.com/Wieliczka/videos/1683307595019208/