Jubileusz 60-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wieliczce

Jubileusz 60-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wieliczce z Artur Kozioł

Dnia 5 października 2017 r. uczestniczyłem w uroczystościach 60-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wieliczce.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy św. Kingi pod przewodnictwem J.E. bp. Jana Zająca.

Wielkim zaskoczeniem a zarazem zaszczytem było dla mnie uhonorowanie godnością Nadzwyczajnego Członka PZN przez przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolska  za pracę na rzecz stowarzyszenia.

Serdecznie dziękuję za to niespodziewane wyróżnienie.

Największa inwestycja w Gminie Wieliczka

stacja uzdatniania wody w Wieliczce

157 985 293,26 mln zł na budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody i rozbudowę kanalizacji w Wieliczce.

„Mogę dziś przekazać Państwu jedną z najważniejszych informacji, pozyskaliśmy największą w historii dotację na rozbudowę kanalizacji w gminie Wieliczka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował nas o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania na budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody i rozbudowę kanalizacji. Dofinansowanie wyniesie 109 955 967,70, a cały projekt będzie kosztował 157 985 293,26. Jest to największa inwestycja w historii Wieliczki.”

W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Gmina Wieliczka w ramach projektu: BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA – ETAP IV, zostaliśmy wpisani na podstawową listę rankingową projektów do otrzymania dofinansowania.

stacja uzdatniania wody w Wieliczce

Podstawowym celem II etapu budowy kanalizacji w gminie Wieliczka jest zniwelowanie niedoborów w istniejącym systemie wodno-kanalizacyjnym poprzez:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej o charakterze grawitacyjno-tłocznym w Gminie Wieliczka na terenie miejscowości: Wieliczce-Bogucice, Czarnochowice, Lednica Górna, Mietniów Sułków, Pawlikowice, Koźmice Wielkie, Golkowice, Podstolice, Sygneczów, Grabówki, Siercza, Rożnowa – 98,52 km;

– budowę stacji uzdatniania wody I w Wieliczce (360 m3/h) wraz z rurociągami wody (4,3 km) i studniami głębinowymi do zaopatrywania w wodę ok. 30 tys. osób.

W związku z budową rurociągów wody surowej i uzdatnionej w rejonie ul. Winnickiej, ul. Za torem przewiduje się:
– przebudowę uzbrojenia podziemnego, jak również wybudowana zostanie w tych ulicach poza kanalizacją sanitarną (1,25 km) również kanalizacja deszczowa (1,85 km),

– remont ujęcia wody podziemnej w Bieżanowie,

– budowę kanału deszczowego (0,14 km) oraz kanału sanitarnego (0,23 km) w centrum Wieliczki w tych samych ulicach,

– budowę stacji uzdatniania wody II wody podziemnej Węgrzce Wielkie o wydajności 108 m3/h, zaopatrującego w wodę ok. 8 tys. osób,

– budowę zbiorników wody „Sułków I i II” z hydroforniami,

– budowę sieci wodociągowych (4 km).

Gmina Wieliczka będzie właścicielem powstałych w trakcie realizacji projektu elementów majątku obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Sułków, Mietniów, Pawlikowice, Wieliczka Centrum, Czarnochowice, Rożnowa i Golkowice w Gminie Wieliczka.

Eksploatacją powyższego majątku będzie się zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Koszt całkowity: 157 985 293,26
Wnioskowane dofinansowanie: 109 955 967,70
Okres realizacji: do 2023 roku.