Wizyta delegacji z Meksyku

wizyta delegacji z Meksyku w Wieliczce z Artur Kozioł

14 września gościłem delegację z Meksyku w składzie: Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía Morelos / Sekretarz ds. Gospodarki w Morelos, Jorge Salvador Matar Vargas, Cámara Nacional de la Industria de Transformación / Krajowa Izba Przemysłu Transformacyjnego, David León Orozco, Pat Container de México SA de CV, Óscar Domínguez Pérez, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos / Południowy Uniwersytet Technologiczny Stanu Morelos,
Luz Adriana Soto Ruíz, Enlace Financiero Administrativo Secretaría Economía Morelos / Pośrednik Finansowo-Administracyjny Ministerstwa Gospodarki w Morelos,
Fernando Bahena Hernández, Consejo Estatal de Capital Humano de Estado de Morelos / Państwowa Rada ds. Kapitału Ludzkiego w Stanie Morelos.

Na spotkaniu w sali „Magistrat” opowiadałem gościom o wyzwaniu jakim było utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, trudnościach i perspektywach jej rozwoju.

Następnie wspólnie zwiedziliśmy Campus Misericordiae oraz Centrum Logistyczne 7r Logistic. Po halach 7r gości oprowadził Pan Jerzy Czajkowski, pełnomocnik zarządu 7R SA ds. inwestycji.

Otwarcie nowej sali gimnastycznej przy SP 3 w Wieliczce

otwarcie nowej sali gimnastycznej przy SP 3 w Wieliczce

W dniu 13 września 2017 r. wspólnie z Księdzem Kardynała Stanisławem Dziwiszem, Proboszczem parafii św. Klemensa Księdzem Andrzejem Kamińskim oraz Dyrektorem Szkoły Panią Elżbietę Obal-Dyrek, przedstawicielami Rady Rodziców i uczniów dokonaliśmy odsłonięcia pamiątkowej tablicy i przecięcia wstęgi w nowo-wybudowanym obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

Uroczystego poświęcenia sali gimnastycznej dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Słowa Kardynała i sam moment poświęcenia sali spotkały się z bardzo żywym przyjęciem ze strony uczniów.

W tej szczególnie ważnej i doniosłej uroczystości  wzięli także udział: o. Jacek Biegajło – proboszcz parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, o. Krzysztof Bobak – Dyrektor Szkoły Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce, p. Jacek Juszkiewicz – Starosta Powiatu Wielickiego,    p. Łukasz Sadkiewicz – Wicestarosta Powiatu Wielickiego, p. Rafał Ślęczka -Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, p. Piotr Krupa – Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, p. Piotr Ptak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Komunalnych, p. Tomasz Machnik – Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Wieliczce, p. Jolanta Sobol -Kierownik Wydziału Inwestycji w Wieliczce, p. Tadeusz Luraniec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce.

Swoją obecnością zaszczycili szkołę również Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz dyrektorzy samodzielnych jednostek funkcjonujących na terenie miasta i gminy Wieliczka. W uroczystości uczestniczyli również główni projektanci i wykonawcy, dzięki którym inwestycja została tak sprawnie zrealizowana.

Dziękuję wszystkim za liczne przybycie.