Wielicki Dzień Seniora 2021

inauguracja ogólnopolskiej karty seniora wieliczka
W dniu 30 września 2021 roku Miasto i Gmina Wieliczka zainaugurowało przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Katy Seniora podczas Wielickiego Dnia Seniora, który odbył się w Wielickiej Mediatece. W tym dniu Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł otrzymał z rąk prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego i Stowarzyszenia MANKO Łukasza Salwarowskiego certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Wieliczka przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”, tym samym dołączyła do ogólnopolskich inicjatyw aktywizująco-edukacyjnych na rzecz seniorów. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia posiadaczy do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w około 2000 punktach na terenie całego kraju. Każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 60 lat, może ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania z licznych promocji i zniżek oferowanych przez partnerów w całej Polsce.
Podczas czwartkowych uroczystości burmistrz Artur Kozioł oraz zastępca burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak wraz z prezesem Łukaszem Salwarowskim wręczyli pierwsze cztery karty dla uczestników tego programu, a otrzymali je: Hanna Kozioł Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Kazimiera Ciupka Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Wieliczce, Maria Klima członek artystycznej grupy seniorów oraz Maria Gurgul przedstawiciel Poniedziałkowego Klubu Seniora.
Czwartkowe spotkanie było okazją do integracji środowisk działających na rzecz seniorów, rozmów, skorzystania z przygotowanej specjalnie na tę okazję oferty kulturalnej oraz porad medycznych i profilaktycznych badań dedykowanych seniorom przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
Na scenie w Wielickiej Mediatece wystąpiła grupa utalentowanych artystycznie seniorów, którzy w ramach akcji „Senior potrafi” przygotowali występ wokalno- muzyczny. Na zakończenie ze specjalnym programem wystąpił Łukasz Jemioła.
Podczas Wielickiego Dnia Seniora obecni byli przedstawiciele środowisk i organizacji zrzeszających wielickich seniorów m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarząd oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, prężnie działająca od 1,5 roku Gminna Rada Seniorów, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora działających na wielickiej ziemi.
Wnioski pozwalające na przystąpienie do programu dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (tam też należy złożyć wypełnione wnioski).

Uroczystości nadania imienia Wojciecha Kucharskiego oraz poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Dobranowicach

Dnia 1 października 2021 roku uczestniczyłem w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Dobranowicach imienia fundatora Szkoły – Wojciecha Kucharskiego oraz nowego sztandaru.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobranowicach. Następnie w części oficjalnej przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec odczytał Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 marca br. w sprawie nadania imienia. Rada Rodziców przekazała społeczności szkolnej sztandar. W części artystycznej uczniowie zwrócili uwagę, że każdy z nas jest wyjątkowy i ważny. Przypomnieli także, jak ważna jest praca zespołowa.

W uroczystości udział wzięli udział także: zastępca Burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Anna Całka, Kierownicy Wydziału Szkół i Przedszkoli Justyna Chorobik i Tomasz Machnik, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Anna Zdebska, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wieliczka, sołtys sołectwa Dobranowice Ewa Podsiadło, prezes OSP w Dobranowicach Władysław Kucharski oraz wieloletnia dyrektor szkoły w Dobranowicach Małgorzata Kornio.

 Były przemowy, gratulacje i życzenia. Pani Cecylia Strojna specjalnie na tę okoliczność napisała wiersz – „ Dar serca”. Były też dwa przepyszne torty ze zdjęciami budynku szkoły.

Budowa kanalizacji w Mietniowie i Pawlikowicach – kolejny etap

budowa kanalizacji w Mietniowie i Pawlikowicach-001
W dniu 24 września 2021 w podpisałem umowę na: Budowę kanalizacji sanitarnej Mietniów Pawlikowice w Gminie Wieliczka w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”.
Przedmiotem umowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o łącznej długości ok. 8,4 km wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 4 przepompowni ścieków, wykonanie zjazdów do przepompowni. Postępowanie obejmuje również modernizację 2 przepompowni ścieków położonych w miejscowościach Mietniów oraz Lednica Górna i odtworzenie stanu pierwotnego. Łączna wartość zadania wynosi 5 072 212,50 PLN brutto.